1. Připravíme si osm zhruba stejně silných a stejně dlouhých prutů. Dva slabé proutky si necháme stranou – na uvázání konců pomlázky.

2. Proutky ve svazku vezmeme do ruky, tenký proutek stiskneme mezi nimi

3. Začneme omotávat rukojeť pomlázky tenkým proutkem.

4. Je důležité utahovat co nejvíce a jednotlivé smyčky vrstvit těsně vedle sebe.

5. Konec proutku zatáheme mezi svazek pomlázky – je-li správně utahovaný, neměl by se rozvázat.

6. Svazek prutů uchopíme tak, že rukojeť pomlázky je od těla. Rozdělíme svazek na dvě poloviny po čtyřech prutech.

7. Na jedné straně rozdělíme prsty čtveřici prutů opět na polovinu – vznikne mezera, do které zapleteme první prut.

8. Začneme třeba zprava doleva. V levé ruce máme čtyři pruty, mezi nimiž je mezera. Z pravé strany vezmeme vnější prut, přehneme ho doleva, prostrčíme mezerou…

9. …a vrátíme doprava, ale už ne na vnější stranu, ale dovnitř, takže se stane prutem vnitřním.

10. Na pravé straně utvoříme opět mezeru mezi čtyřmi pruty…,

11. …do které vložíme vnější prut z levé strany a vrátíme ho doleva, ale opět na stranu vnitřní.

12. Pokud pletete správně, tak z prvotního zmatku vytvoříte přehlednou osnovu.

13. Pokračuje se stále stejně – vnější prut ze strany jedné se prostrčí mezerou mezi čtyřmi pruty na straně druhé…

14. …a vrátí se zpět na svoji stranu jako prut vnitřní.

15. Na konci pomlázky je potřeba nechat dost prostoru na uvázání – opět tenkým proutkem nebo provázkem.

16. Platí to samé, co na začátku: tenký proutek natáčíme co nejpevněji smyčku těsně vedle smyčky. Volný konec zastrčíme mezi proutky.

17. Nakonec zastřihneme volné konce pomlázky.

18. No a je hotovo, tak ještě navázat barevné stužky a šup šup a šupat…