Také z těchto důvodů se i v městské soukromé i veřejné zástavbě setkáváme daleko častěji s falcovanou krytinou, dříve typickou pro horské oblasti. Nejen pro její odolnost a trvanlivost, ale díky nové bezúdržbové úpravě, která nabízí výběr z mnoha barevných odstínů, je vhodná pro moderní i klasickou architekturu.

Jak se dělá střecha z plechu

Princip falcované - drážkové krytiny spočívá v pásech plechu s otevřenou stojatou drážkou - falcem, kladených od okapové hrany k hřebeni střechy. Pásy se bočně spojují uzavřením zmíněné dvojité stojaté drážky.

Drážka má výšku přibližně 3 cm a je tvořena dvakrát stočeným okrajem plechového pásu. Podklad tvoří zpravidla prkenné bednění. Prkna mohou nahradit OSB desky. Je doporučeno vkládat mezi krytinu a podklad dodatečnou hydroizolační vrstvu tvořenou difúzní fólií nebo nepískovanou lepenkou. Velmi vhodné jsou difúzní fólie opatřené drátěnkou, která vymezuje mezeru mezi plechem a podkladem.

Je tak možné částečné provětrání krytiny a plynulý odtok případného kondenzátu. Pokud se předpokládá výskyt kondenzované vlhkosti ve větší míře, je třeba koncipovat střešní skladbu tak, aby bylo větrání zajištěno prostorem pod bedněním (větraný hřeben, apod.).