Mezi nejcennější, zvláště do větších skalek, patří zakrslé keřovité javory (Acer) pocházející z Japonska. Jsou zajímavé tvarem a barvou listů, která se na podzim u četných kultivarů zintenzivňuje. Dobře se jim daří na slunném stanovišti s mírně vlhkou středně těžkou půdou bez vápníku.

Do skalek se nejlépe hodí kultivary javoru dlanitoklaného (A. palmatum) ze skupiny Dissectum, které mají listy rozeklané až k bázi hlavních nervů a zbarvené hnědočerveně, žlutozeleně, s bělavými skvrnami apod. Tvoří nízké keříky deštníkovitého tvaru s větvemi převážně vodorovně postavenými.

Javor japonský (A. japonicum) má listy okrouhlé, bohatě laločnaté, světle zelené, na podzim karmínově vybarvené.

Dřišťály opadavé a stálezelené

Zakrslé dřišťály (Berberis) dorůstají zpravidla výšky 30-60 cm. Z opadavých jsou nejvhodnější kultivary dřišťálu Thunbergova (B. thunbergii), červenolistý Atropurpurea Nana a žlutolistý Aurea.

Ze stálezelených, kterým nejlépe vyhovuje polostinné až stinné stanoviště s úrodnou humózní přiměřeně vlhkou půdou, se do skalek používá dřišťál bělolistý (B. candidula) a kultivary dřišťálu zimostrázového (B. buxifolia) Nana, a dřišťálu úzkolistého (B. stenophylla) Gracilis Nana.

Nízké keříky vytváří stálezelený zimostráz drobnolistý (Buxus mikrophylla), který lze též tvarovat řezem do kompaktnějších kulovitých tvarů.

Polostinná stanoviště

Pro polostinné stanoviště s přiměřeně vlhkou půdou je vhodný brslen Fortunův (Euonymus fortunei), jehož kultivary se žlutě nebo bíle skvrnitými listy zdobí skalku po celý rok.

Slunná až přistíněná místa

Na slunném až mírně přistíněném místě s vlhčí půdou se daří zakrslým vrbám (Salix). Do malých skalek se hodí zcela nízká vrba síťnatá (S. reticulata), vrba medvědí (S. uva-ursi) a vrba uťatá (S. retusa), do větších skalek vrba plstnatá (S. lanata) nebo kultivary vrby plazivé (S. repens) Rosmarinifolia a Voorthuizen a vrby nachové (S. purpurea) Gracilis.

Nenáročná je bříza trpasličí (Betula nana), dorůstající výšky 0,5-1 m, jejíž drobné okrouhlé lístky se na podzim zbarvují dožluta.