Do první skupiny patří technologie odvětrávání, dodatečné hydroizolace infúzních clon a technologie na elektrofyzikálních principech. Nepřímé metody zahrnují doplňkové a související technologie.

Vlhké místo

Místo, na němž je znatelná vlhkost, nemusí být vždy totožné s místem, kde škoda vznikla. Voda obvykle hledá cestu nejmenšího odporu, takže dřevem či maltou proniká snadněji než kamenem. Jakmile v domě objevíme znatelnou vlhkost, ihned se obrátíme na odborníky.

Chybné určení příčiny či postup sanace by mohl stav vlhkosti zhoršit. Odborníci poradí i se složitějšími problémy, což nevylučuje sanační práce svépomocí. Existují různé metody i materiály od hydroizolačních a asfaltových pásů či antikorových plechů přes chemické injektáže zdiva až po hydrofobizační a elektrofyzikální technologie. Izolace proti vlhkosti instalujeme pod stěny, pod podlahy, na zdi, které se nacházejí pod úrovní terénu, i pod podlahy vlhkých místností.

Pomocí nových stavebních materiálů a technologií se dnes daří přebytečnou vlhkost odstranit, případně omezit tvorbu solí, jež způsobují další znehodnocování domu. Zejména elektrofyzikání způsoby vysoušení vlhkého zdiva zaznamenaly rozvoj a přinášejí úspěchy. Stejně jako komplexní řešení sanací s pomocí moderních sanačních a omítkových systémů.

Zajímavý a účinný je i bezelektrodový způsob odvlhčování zdiva, který způsobuje, že vlhkost putuje ze zdiva zpět do zeminy. Metoda je jednoduchá a na rozdíl od mechanických zásahů nemohou vzniknout trhliny např. sedáním zdiva.

Jak snížíme vlhkost

Metod a postupů k odstranění či alespoň zastavení šíření vlhkosti je několik. O vhodnosti se poradíme se zkušeným odborníkem, nebo zajdeme do specializované firmy, která navrhne řešení a určí optimální sanační ochranu.

Metod na odvedení vlhkosti je celá řada. Foto archiv DůmBydlení

 Každá metoda odstraňování vlhkosti je založena na jiných principech. Jejich kombinace jsou možné, často i nutné. l Přísady do omítek zvyšují vodotěsnost a brání výkvětu pohledových materiálů. Přísady a druhy omítkových směsí jsou patentovány, pracovat s nimi by měly jen specializované firmy.

Méně drastické zásahy

Jestliže je hladina spodní vody alespoň metr pod úrovní základů, lze omezit přístup vody do stavby méně drastickými zásahy. Předně se pokusíme zmenšit plochu, kterou voda vniká do domu. Podaří se to např. dodatečnou svislou izolací základového nebo suterénního zdiva, odkopáním do co největší hloubky po základovou spáru a provedením svislé izolace.

Je-li hladina spodních vod vysoko, nebo když nelze odkopat základové zdivo, nabízí se možnost, jak ochránit nadzemní část. Vytvoříme hydroizolační clonu ve zdivu (na hranici přechodu ze země) chemickou impregnací, tlakovým či netlakovým způsobem. Ve vzdálenosti několika cm od sebe se navrtají do zdi otvory šikmo dolů. Do nich se vlévá impregnace tak dlouho, až se zdivo nasytí a začne odolávat vodě.

Dům je třeba dobře odizolovat, zásahy ale vždy konzultujte s odborníky. Foto archiv DůmBydlení

Podřezání zdiva

O něco více do konstrukce zasahují metody destruktivní, tzv. podřezávání s vložením hydroizolačních pásů nebo vtlačování profilových nerezových plechů do průběžné spáry. Oba způsoby konzultujeme se statikem, ale podmínkou úspěchu je správné užívání stavby. Zejména v rekreačních objektech se vytváří vlhkost nevhodným režimem větrání. Při příjezdu chalupu přetopíme.

Tím se přehřeje vnitřní vzduch a o to více se ve vzduchu rozpouštějí vodní páry. Zdivo se ještě nestačilo ohřát, ale už na něm kondenzuje vzdušná vlhkost. Platí zásada: v obývaných prostorách měníme vzduch po 3-4 hodinách, a proto v neužívaných prostorách vlhkost zdiva vychází ven sanačními omítkami, ale musíme častěji větrat.