Vzhledem k opravdu příznivým cenám se plastová okna užívají především při rekonstrukci panelových sídlišť. Zde se nevyhovující a netěsnící dřevěná okna téměř bezvýhradně nahrazují plasty.

Nacházejí ale také uplatnění v nově budovaných bytových domech nebo novostavbách rodinných domků. Také jsou vhodná pro rekonstrukci starších vil a nebytových prostor.

Použitý materiál

Plastová okna se vyrábějí z PVC (Polyvinylchlorid) profilových polotovarů. Tento pevný materiál dobře odolává povětrnostním vlivům, nesužuje ho oxidování ani hnití, je nehořlavý a vyniká i dalšími skvělými fyzikálními vlastnostmi.

Profily se vyrábějí extrudováním na závitkových lisech. Samozřejmostí je dokonalá kontrola kvality, která zaručuje špičkovou jakost výrobků. Takový výrobek bývá označen certifikátem kvality.

Nejen bílá

Nejčastěji vídáme okna v bílém dekoru. Tato barva působí neutrálně a nekonkuruje prakticky žádnému odstínu fasády. Využití pestřejších odstínů dovoluje oživit fádní stěnu a adekvátní design oken dokonalý dojem jen podtrhne.

Běžná jsou také okna opatřená dekorovanou fólií imitující dřevo. Řidčeji, ale k vidění jsou také, jsou užívány pastelové tóny. Podobně jako u eurooken, také plastová okna mohou mít hliníkovou povrchovou úpravu. Získáme tak nejen atraktivní vzhled, ale také větší odolnost vůči povětrnostním vlivům, zároveň i bezpečnost.

Údržba plastů

Vzhledem k vlastnostem materiálu je údržba nenáročná. Okenní rámy myjeme saponátem. Nikdy nepoužíváme abraziva! Poškozený a poškrábaný rám nelze na rozdíl od rámů dřevěných opravit zbroušením. Také agresivní chemikálie, kterými bychom se snad chtěli pokusit odstranit nečistoty, rám nenávratně poškodí.

Pravidelnou údržbu není dobré podceňovat, protože vlivem dlouhodobého působení může rám změnit barvu. Doporučuje se rámy čistit alespoň každých šest měsíců a jednou za rok je ošetřit speciálními přípravky prodlužujícími životnost.

Těsnění bychom měli vyměnit po deseti letech používání. Nemělo by docházet k výrazné změně odstínu vlivem slunečního záření, maximálně rámy ztratí svůj lesk.

Nezbytné větrání

Dokonale těsnící okna mohou paradoxně místnosti škodit. Jde o propustnost vodních par, a to jak z interiéru ven, tak i dovnitř. Proto musí být rámy opatřeny provětrávacími štěrbinami. Ty zamezí tomu, aby vlivem prudké změny klimatu, ke které dojde po instalaci plastových oken, nedošlo k rosení oken rámů i stěny, a následkem toho také k šíření plísní.