Sami majitelé se na její uspořádání necítili, a protože je celý pozemek v kopci, přizvali ke spolupráci zahradnickou firmu. Věděli, že obytná zahrada je složité dílo, kde je vysázení zeleně až na posledním místě a kde o úspěchu, vzhledu i funkci zahrady rozhodují terénní úpravy.

A tak spolu se základní úpravou terénu byly provedeny výkopy pro jezírko a trasy inženýrských sítí. Na pozemek bylo navezeno neuvěřitelných 150 tun zeminy. Pak přijely těžké stroje a dělaly se terénní úpravy tak, aby alespoň část pozemku zůstala rovná. Nahoře se vytvořila rovina a dole vzniklo jezírko.

Voda zdrojem života

Pozemek má rozlohu 1200 m2 a okrasné jezírko tvoří rozměrnější vodní prvek umístěný na osluněném místě v nejnižší části zahrady tak, že je na dohled téměř ze všech míst. Hloubka je taková, aby voda nepromrzala až ke dnu. Vyřešen je přítok i odtok vody. Při terénních úpravách využila firma meliorační trubky z polí. Proto vzniklo jezírko v dolní části parcely, kam ústila jedna drenážní trubka.

Výhodou je, že tam stále přitéká voda. Na druhé straně se udělal odpad, aby voda také odtékala. Nahoře je čistička a potůčkem stéká čistá voda do jezírka. Vodní plocha je dostatečně velká, má vstup i molo, ale ve vodě jsou chovní jeseteři, takže se tu moc neplave. Podmanivou krásu jezírka zvýrazňují vodní rostliny kvetoucí na hladině i na okolních březích. Oživují ho také okrasné rybky.

K jezírku vede lávka, která umožňuje dívat se do vody a obdivovat okolí jezírka, např. převislý modřín, tsugu, břízu či vrbu. Ve vodě vynikají traviny, kosatce i bohyšky, které mají rády vlhko a stín.

Jezírko s dřevěnou lávkou dotváří pohodovou atmosféru. Foto archiv Právo

Kámen je poslem přírody

O tom, že v zahradní tvorbě má kámen mnoho podob a všestranné využití, jsme se přesvědčili i v kompozici této zahrady. Na pozemku se objevuje štípaný pískovec z blízkého okolí, z jehož umístění vyzařuje zkušenost a cit architektky.

Některé kusy jsou lámané, ale do zahrady se vybíraly spíše oblejší tvary. Největší kámen váží 5,5 tuny. Jeho instalace byla poměrně náročná a vyžádala si těžkou techniku. Výsledný efekt však stojí za to. Balvan jako dominantní prvek působí velkolepě nejen svým tvarem, ale hlavně vyzařuje klid i sílu.

Velké kameny postupně zarůstají, takže zahrada působí čím dál víc přírodně. Rostliny vysázené v jejich okolí změkčují a obohacují zahradní úpravy.

Rostliny kvetou celý rok

Zahrada je tvořena z různých kvetoucích a barevných keříků. Paní domu si přála, aby byla barevná v každém ročním období, takže se tu vyskytuje velké množství kvetoucích rostlin. Tím, že je zahrada hodně ve svahu, dala architektka přednost skalničkám a rostlinám, které podrží prudce stoupající terén.

Ten ze začátku dost ujížděl. Ze stejného důvodu se udělal pevný zděný plot, a aby působil přírodně, lemuje ho zelená stěna vytvořená z jehličnanů a keřů. Na různých místech zahrady je vysazeno sedm druhů borovic, kolem vody jsou spíše zakrslé kleče.

K zajímavým rostlinám patří vzrostlejší formy javoru červeného s nádherně zbarvenými listy, smrk omorika s úzkou kuželovitou korunou, nebo jedlovec.

Součástí úprav bylo i vybudování dětského koutku. Foto archiv Právo

Dominantou ve spodní části zahrady je cedr. V současné době se nechávají jehličnany růst a upravují se jen keře, takže zahrada není zatím náročná na údržbu. Daří se tu různým druhům weigélií, tavolníků či azalek, které každoročně na jaře kvetou a voní zároveň.

Terasa v záplavě barev

Vyšší poloha pozemku (500 m n. m.) znamená nižší teploty a častý vítr. Ale ani tyto ztížené klimatické podmínky neubírají rostlinám na kráse. Letošní krutou zimu přežily bez úhony i zlaté globózní či orientální žluté túje. Před terasou se daří růžím, skalníkům i javorům.

Ve svahu je založená skalka, nikoli klasická, ale taková, která není náročná na údržbu. Jsou tu zakrslé jehličnany, dřišťál či růžové zahradní fialky. Přání majitelky, aby byla zahrada barevná od jara do zimy, se splnilo, i když se tu prohání pes.

Vděčným uživatelem zahrady je i pes. Foto archiv Právo

Protože je zahrada živým a velmi složitým biologickým organismem, zvolili majitelé automatickou závlahu, která je rychlá, rovnoměrná a spoří čas. Aby nepřišli o nádherný výhled do okolní přírody, vybudovali si kolem kopané studny pohodlné sezení.