„Předpokládáme, že uzavírka začne 1. dubna a trvat bude po celou dobu rekonstrukce, která je plánována nejdéle do 31. prosince 2015,“ uvedla Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem.

Příprava objízdné trasy, jejíž součástí je rozšíření okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí, finišuje. Objížďka pro všechny druhy dopravy povede přes Terezín, Prosmyky a most Generála Chábery, odkud řidiči budou jezdit přes centrum Litoměřic. Délka objížďky je asi 9,6 kilometru.

„Nezbytná a dlouho chystaná oprava mostu při jeho úplné uzavírce zřejmě přinese do města určité dopravní problémy,“ připustil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč (ODS).

„Nedá se nic dělat, když není jiná varianta,“ dodal. Po celou dobu úplné uzavírky silnice I/15 na Tyršově mostě bude zachován provoz pro pěší. „Kolem řeky budou lidé využívat chodníky, v oblasti inundačních mostů na levém břehu Labe a v oblasti mostu přes trať na pravém břehu jsou navrženy provizorní lávky pro chodce, které budou umístěny vedle mostů,“ uvedla mluvčí.

Nové mosty 

Až bude dokončena lávka pro pěší, začne demolice inundačních mostů, které nahradí nové mosty. „Zároveň budou provedeny nutné související práce včetně přeložek inženýrských sítí a vymění se vozovka v celém rozsahu stavby,“ uvedla Ledvinová. Ocelová konstrukce mostu zůstane zachována v současné podobě, důkladnou rekonstrukcí prošla v minulých letech.

Cena stavby stanovená na základě výběrového řízení činí 104,54 miliónu korun. Skutečné náklady budou známy po dokončení všech oprav.

Prohlídka mostu z konce roku 2009 klasifikovala jeho stav jako špatný. ŘSD chtělo proto s nezbytnou rekonstrukcí začít hned následující rok. Plány na opravu ale zkomplikovali památkáři. Plánovaná přestavba inundačního mostu na želetické straně Labe, s jehož demolicí projekt počítá, byla podle nich neslučitelná s ochranou památek. Stojí totiž na základech původního mostu, který je poprvé zmíněn k roku 1452. Po sérii jednání všech do problému zainteresovaných stran však došlo k dohodě.

Při povodních v roce 2002 voda zatopila jižní předmostí na levém břehu a most byl několik dnů neprůjezdný, kvůli jeho špatnému stavu zvažovalo ŘSD snížení nosnosti. Nový most, který je součástí dálničního přivaděče, postavil Ústecký kraj u Mlékojed pod Litoměřicemi.

Celá stavba přišla samosprávu na zhruba 1,6 miliardy korun, samotný most pak na 845 miliónů korun. Kraj ji platil z rozpočtu, evropských fondů a státních příspěvků.