V obchodech se setkáme s dvojím značením výrobků. Zábavní pyrotechnika se dělí do 4 tříd nebezpečnosti, kdy I. třída je volně prodejná, II. třída je dostupná osobám starším 18 let, III. a IV. třída je podle zákona určena jen pro odpalovače ohňostrojů.

Fontány Shogun - 6 kusů (61 Kč).

Fontány Shogun - 6 kusů (61 Kč)

FOTO: Martypyro (3x)

V prodeji je i pyrotechnika s novým označením nebezpečnosti odpovídající již směrnicím EU, zařazená do čtyř kategorií. Výrobky 1. kategorie mohou nakupovat lidé od 15 let, 2. kategorie od 18 let, 3. kategorie od 21 let a 4. kategorie osoby s odbornou způsobilostí.

Vystřelovací trubice Aquarius, Jasper, Chronos a Mini 1 se liší počtem ran. Nejméně jich lze vystřelit 16 a nejvíce rovnou stovku. Tomu odpovídá cena trubic v rozpětí od 79 Kč do 860 Kč.

Vystřelovací trubice Aquarius, Jasper, Chronos a Mini 1 se liší počtem ran. Nejméně jich lze vystřelit 16 a nejvíce rovnou stovku. Tomu odpovídá cena trubic v rozpětí od 79 Kč do 860 Kč.

FOTO: Panta

Výběr prodejce

Pyrotechniku nakupujte jen ve specializovaných kamenných obchodech, nebo u prodejních stánků v nákupních centrech. Nikdy tyto výrobky nekupujte ve stánku na ulici!

Hlavně kvůli vlhkosti, která negativně ovlivňuje jejich funkčnost a bezpečnost, ale může způsobit i jejich selhání i neřízenou destrukci.

Vulkán 8 metrů n gold (329 Kč).

Vulkán 8 metrů n gold (329 Kč)

Označení výrobků

Zábavní pyrotechnika musí mít český návod a značku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti, nově také označením CE s uvedenou kategorií nebezpečnosti. Pokud tyto náležitosti na výrobcích chybí, raději je nekupujeme!

Petardy-koberce, dělová rána – 2 kusy (30 Kč).

Petardy-koberce, dělová rána – 2 kusy (30 Kč)

FOTO: Ohňostroje Králík (3x)

Používání

Pyrotechnika není určena k házení proti lidem či zvířatům! A nelze ji používat ani uvnitř budov, kromě vystřelovacích konfet.

Vždy si pečlivě přečteme celý návod k použití, výrobky uchováváme v suchu a nenecháváme je před použitím delší dobu venku. Připravíme si kbelík s vodou a pracovní rukavici.

Kompakty ve tvaru krychle Super Stock Car a Imperial v ceně 332 Kč a 402 kč.

Kompakty ve tvaru krychle Super Stock Car a Imperial v ceně 332 Kč a 402 Kč.

Volba místa

Pyrotechniku neodpalujeme blízko hořlavých materiálů a vozidel.

Umístíme ji vždy na pevnou vodorovnou plochu, nikdy ji neodpalujeme z ruky.

Zápalnice nikdy nezapalujeme poblíž dalších osob a nenahýbáme se nad ni.

Zapalujeme ji z podřepu a ze strany nataženou rukou. Vždy odstoupíme do bezpečné vzdálenosti – minimálně 5 m.

Fontána Vulkán – 250 g (70 Kč).

Fontána Vulkán – 250 g (70 Kč)

Při selhání

K výrobku při selhání zásadně nechodíme ani nezjišťujeme jeho příčinu. Po 10 minutách ho vložte do vody na 24 hodin nebo jej zakopejte do země. Po skončení ohňostroje výrobek taktéž zalijeme vodou. Předejdeme tím vznícení papírových zbytků.

Polystyren, 16 ran (464 Kč).

Polystyren, 16 ran (464 Kč)

Nepodceňujte pravidla!

Při neopatrném zacházení může dojít ke hmotným škodám a k závažným zraněním.

Dodržujte místní vyhlášky pro zachování veřejného pořádku.