Práce na replice opatského domu, které vyjdou asi na 7,6 miliónu korun a zahrnují i informační tabule, by měly být hotové nejpozději v květnu. V lapidáriu, které bylo loni opraveno za asi 9,7 miliónu korun, finišují práce na expozici zobrazující životní příběhy mučedníků z řad církve ve 20. století.

"Zbývá doinstalování některých prvků a úklid," popsala Homoláčová. V závěru loňského roku byly otevřeny muzea Bible a Velehradu ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Tyto tři expozice budou celkem stát 20,8 miliónu Kč.

Chystá se i k nim i průvodcovský systém, který návštěvníka provede celým areálem velehradské baziliky od lapidária až po zmíněná muzea.

"Lidé se ve sluchátkách či z mobilního přenosného zařízení dozví jednoduchou formou vše o místech, kde se zrovna bude nacházet. Nebude tak třeba číst vývěsky nebo delší texty na tabulích. Průvodcovský systém bude fungovat ve třech jazykových mutacích a v provozu by měl být do červencových cyrilometodějských slavností," uvedla Homoláčová.

Finance z evropských fondů

Všechny tyto aktivity jsou financovány z velkého projektu oprav areálu baziliky za zhruba 346 miliónů korun, z nichž 294 miliónů uhradí evropské fondy a zbytek stát. Necelých 117 miliónů stála rekonstrukce sýpky a konírny na Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, za téměř 112 miliónů bylo opraveno nádvoří baziliky, na jejíž rekonstrukci padlo dalších asi 48 miliónů korun. Stavba nového sociálního zařízení vyšla na 12,5 a oprava kostelíka Cyrilka na 9,1 miliónu korun. Projekt bude ukončen k 31. srpnu letošního roku.

Další opravy se uskuteční díky dotaci z regionálního operačního programu EU. Bude postavena komunikace, která propojí stávající růžencovou cestu od Starého Města s areálem baziliky. Podle Homoláčové bude rekonstruována i zeď v uličce u fary a úpravy čekají i vstup do areálu baziliky vedle ohradní zdi u silnice.

V první etapě budou upraveny inženýrské sítě a prostor bude připraven pro napojení na hlavní silnici. Všechny tyto práce celkem přijdou na 6,5 miliónu Kč a hotové budou nejpozději v červnu příštího roku.

Podle Homoláčové ani poté nebude oprava velehradského areálu u konce. Kromě druhé etapy vstupních prostor zbývá také renovovat některé části interiéru baziliky. Chystá se i oprava ohradní zdi a terénní úpravy plochy za Cyrilkou, kde by měla být v budoucnu odpočinková zóna včetně místa pro letní stanování poutníků a turistů. Na tyto akce farnost peníze shání.