Vegetační neboli zelená střecha má spoustu dalších výhod: zabraňuje přehřívání obydlí, dobře ho chrání před chladem a navíc pozitivně ovlivňuje životní prostředí! Zvyšuje množství kyslíku v ovzduší a snižuje podíl oxidu uhličitého i hladinu hluku. Pojme až 50 % dešťové vody a díky jejímu odpařování zvlhčuje a ochlazuje ovzduší v okolí domu. Zlepšuje mikroklima, zachytává prach a nečistoty z ovzduší a navíc zvyšuje požární odolnost domu.

Realizace mírně svažité střešní zahrady (asi na 700 Kč/m2), na které je dobře vidět zádržný systém proti sesuvu substrátu.

Realizace mírně svažité střešní zahrady (asi na 700 Kč/m2), na které je dobře vidět zádržný systém proti sesuvu substrátu.

FOTO: WWW. PROFIZAHRADY. CZ

Odborníci vědí, jak na to

Podmínkou funkční zelené střechy je odborný návrh skladby střechy i její realizace. Návrh by měl vždy vycházet z individuálních konstrukčních a provozních podmínek domu. Proto před realizací střešní zahrady ohlídáme statiku střešní konstrukce, která by mohla být narušena těžší vegetační vrstvou. Zásadní je i výběr izolační fólie, jež musí zvládat zvýšené zatížení vegetační vrstvou. Počítáme také s údržbou vegetace. Alespoň jednou za rok je nutné střechu vyplít, porost ošetřit a pohnojit.

Na extenzivních střechách se daří mechům, lišejníkům, rozchodníkům, netřeskům i suchým travinám. Extenzivní střešní zahrada s náklady cca 200 000 Kč.

Na extenzivních střechách se daří mechům, lišejníkům, rozchodníkům, netřeskům i suchým travinám. Extenzivní střešní zahrada s náklady cca 200 000 Kč.

FOTO: GABRIEL

Dva druhy zelených střech

Extenzivní zelená střecha není náročná na zavlažování, takže vystačí s přirozenými srážkami. Nenáročnou vegetaci tvoří druhy rostlin, které se dobře přizpůsobují extrémním podmínkám a mají vysokou schopnost regenerace. Jsou to zejména sukulenty (rozchodníky druhu Sedum), mechy, byliny a traviny.

Díky barevnosti a rychlému rozrůstání patří mezi nejoblíbenější druhy skalniček. K dosažení větších izolačních schopností se doporučuje tloušťka substrátu (maximálně 160 kg/m2) 8-15 cm s hustým porostem z divoké trávy nebo bylin.

Zelená zahrada zhruba měsíc po založení (cca 450 Kč/m2), na níž je vysazen rozchodník (Sedum album) metodou rozhozu řízků.

Zelená zahrada zhruba měsíc po založení (cca 450 Kč/m2), na níž je vysazen rozchodník (Sedum album) metodou rozhozu řízků.

FOTO: WWW. PROFIZAHRADY. CZ

Extenzivní zeleň se používá pro ploché i šikmé střechy. Údržba střechy je minimální, kontrolu potřebuje 1-2x do roka. Intenzivní zelená střecha potřebuje 30100 cm substrátu, což představuje až 250 kg/m2. S tím souvisejí i vyšší nároky na nosnost konstrukce. Intenzivní vegetaci tvoří na střeše trvalky a keře, ale také trávníkové plochy a stromy.

Tyto rostliny už potřebují stejnou péči jako běžná vegetace na zahradě, takže se neobejdou bez zavlažovacích systémů. Využití a ztvárnění intenzivní zelené střechy je srovnatelné se zahradou v běžném terénu. Proto má intenzivní zeleň smysl na plochých střechách.

Přednosti vegetačních střech

  • Ozeleněné střechy mají blahodárný vliv nejen na životní prostředí v bezprostředním okolí domu, ale i na zdravé bydlení.
  • V porovnání s klasickou střechou je investice do zelené střechy vyšší, ale během let se vrátí díky nenáročné údržbě a úsporám energie na vytápění. 
  • Zelené střechy se po celý rok podílejí na regulaci teploty v interiéru: v zimě zabraňují jeho nadměrnému ochlazování a v létě zase přílišnému přehřátí. Stejně tak v interiéru vyrovnávají teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.
Intenzivní střešní zahrada s náklady cca 300 000 Kč. Tato poměrná část zahrnuje 40 cm substrátu, drenáže, závlahu a další.

Intenzivní střešní zahrada s náklady cca 300 000 Kč. Tato poměrná část zahrnuje 40 cm substrátu, drenáže, závlahu a další.

FOTO: GABRIEL

Tyto střechy dokážou zadržet více než 50 % přirozených vodních srážek a díky jejich odpařování zvlhčují a ochlazují ovzduší v okolí domu. Záleží na typu vegetace a hloubce substrátu.

Postupné odpařování zadržené vody příznivě ovlivňuje mikroklima v okolí domu. V případě, že má substrát dostatečnou tloušťku (minimálně 10 cm), znemožňuje spolu s rostlinami průnik ultrafialového a elektromagnetického záření.

Zelená střecha zvyšuje životnost hydroizolační vrstvy, kterou chrání substrát a rostliny. Současně mírní povětrnostní vlivy.

Zelená střecha tzv. vyrábí kyslík, zvyšuje vlhkost, pohlcuje oxid uhličitý, filtruje částice prachu z ovzduší a jiné emise.

Zeleň na střešních konstrukcích má mnoho příznivých funkcí. Neobvyklým, ale praktickým řešením je ozeleněná střecha garáže.

Zeleň na střešních konstrukcích má mnoho příznivých funkcí. Neobvyklým, ale praktickým řešením je ozeleněná střecha garáže.

FOTO: STAVCOM

Slouží také jako zvuková izolace. Dobře tlumí hluk zvenčí a podílí se tím na akustické pohodě v domácnosti.

Odborně navržené a provedené zelené střechy mají téměř neomezenou životnost. Ve srovnání s plochými střechami bez vegetace mají až dvojnásobnou životnost.

Střešní zeleň je ideálním prostředím pro různé druhy hmyzu nebo ptáky.

Dosahuje-li tloušťka substrátu alespoň 3 cm, má střecha i protipožární funkci za předpokladu, že neobsahuje více než 20 % organických látek. Vegetace se vysazuje 0,5 m od okraje střechy a obvodové pásy se většinou vyplňují kačírkem.

Střešní zahrada s okraji lemovanými kačírkem v kombinaci se zelenou vegetací a dlažbou.

Střešní zahrada s okraji lemovanými kačírkem v kombinaci se zelenou vegetací a dlažbou.

FOTO: STAVCOM

Zelená střecha je pěkná na pohled, takže pozitivně ovlivňuje i naši psychiku. Při funkčním výběru rostlin, barev a tvarů lze vytvořit pozoruhodnou kompozici, která se bude měnit v každém ročním období.

 Doporučená skladba zelené (vegetační) střechy (zleva):

 1. parotěsná fólie
 2. tepelná izolace
 3. geotextilie
 4. hydroizolační fólie FATRAFOL 818
 5. drenážní vrstva (Fatradren)
 6. smyčková rohož
 7. geotextilie Fatratex
 8. substrát
 9. vegetační vrstva