Než se pustíme do rekonstrukce, ujasníme si, co od ní očekáváme. Chceme změnit pouze vzhled koupelny, nebo kompletně i dispozici? Je to velký rozdíl, protože v prvním případě můžeme na umakart použít obkladové panely a hned jinak vypadá. Ve druhém nás čeká bourání, nová elektroinstalace a rozvody, práce se sádrokartonem nebo porobetonovými tvárnicemi. Od toho se samozřejmě odvíjí i cena a protahuje se délka rekonstrukce.

Přípravné práce začínají

Než oslovíme stavební firmu, musíme vědět, jak by měla koupelna vypadat a kolik financí máme na rekonstrukci vyčleněno.

Plánování zahájíme v koupelnovém studiu, kde nám poradí a navrhnou několik variant řešení. Bez odborníků se neobejdeme zejména tehdy, kdy chceme změnit dispozice. Ne vždy naše představy lze do puntíku uskutečnit, protože musíme respektovat přívody a odpady vody.

Uspořádání v malé koupelně může mít několik variant, limitováni jsme obvykle pouze odvodem vody. Návrhy si necháme zpracovat od odborníků v koupelnovém studiu.

Uspořádání v malé koupelně může mít několik variant, limitováni jsme obvykle pouze odvodem vody. Návrhy si necháme zpracovat od odborníků v koupelnovém studiu.

FOTO: RAVAK

Přívod čisté vody není takový problém, protože ho lze vést kdekoli, ale s odpadem je to horší (musí být zachován v původním místě). Navíc je nutné dodržet spády a profily potrubí (trubka musí vést dolů s min. spádem 3 %). Průměr trubky na WC je 10 cm, na vanu, umyvadlo, sprchu a bidet postačí průměr 7 cm.

Také ne vždy lze propojit WC a koupelnu. Na takovou rekonstrukci potřebujeme stavební povolení a platí: spojení WC a koupelny je možné jen tehdy, tvoří-li byt nejvýše dvě obytné místnosti (nerozhoduje tedy počet osob).

Realizační firma má být prověřená, nejlepší jsou doporučení od spokojených zákazníků. Určitě se ptáme na reference, necháme si ukázat fotodokumentaci realizovaných rekonstrukcí.

Koupelnu nelze vždy spojit s WC v jednu místnost, je to možné pouze v bytové jednotce, která má nejvýše dvě obývací místnosti. Někdy je praktickým řešením koupelnu a toaletu zprůchodnit.

Koupelnu nelze vždy spojit s WC v jednu místnost, je to možné pouze v bytové jednotce, která má nejvýše dvě obývací místnosti. Někdy je praktickým řešením koupelnu a toaletu zprůchodnit.

FOTO: RAVAK

Velmi nutná je dobrá písemná smlouva. Udává se v ní sídlo firmy, IČO, DIČ, potvrzení o povolení provádění stavebních prací v požadovaném rozsahu. Ve smlouvě nesmí chybět detailní rozpis požadovaných prací, termín dokončení, způsob platby, třeba i penalizace za nedodržení termínu či kvality a také záruka na celou rekonstrukci. Smlouvu nikdy nepodceníme, protože v případě komplikací nám může hodně pomoci. Vyžádáme si i revizní zprávu (elektro a plynu), kterou musí zpracovat odborník.

Podle toho, jaký je rozsah rekonstrukce, máme i další povinnost. Jde-li o zásah do nosných prvků, potřebujeme stavební povolení (čekat na vydání můžeme i dva měsíce).

V případě pouhé demontáže umakartového jádra a náhrady za sádrokarton či porobetonové tvárnice máme jen ohlašovací povinnost. Jsme-li v družstevním domě, obvykle potřebujeme souhlas představenstva. Jinak je slušností oznámit písemně a dát na nástěnku termín naší plánované rekonstrukce, protože tím omezíme všechny nájemníky.

Kolik to bude stát?

Cena rekonstrukce se odvíjí od toho, jak moc jsme nároční a co vše budeme v koupelně požadovat. Počítejme však s částkou, která bude začínat na 100 000 Kč a bude spíše vyšší. Některé stavební firmy nabízejí na webových stránkách možnost propočítat si podle tabulek, kolik musíme nutně investovat.

V menší koupelně se asi základní otázkou stane, zda si pořídit sprchový kout, nebo vanu. Řešením na půli cesty může být ergonomická vana se zástěnou, ve které lze pohodlně stát.

V menší koupelně se asi základní otázkou stane, zda si pořídit sprchový kout, nebo vanu. Řešením na půli cesty může být ergonomická vana se zástěnou, ve které lze pohodlně stát.

FOTO: RAVAK

Dobrou orientaci získáme i na www.rekonstrukcebytu.net, kde máme k dispozici předpokládaný rozpočet s rozepsáním přesných položek.

Ať už bude koncová částka jakákoli, stavební firmě se většinou dává předem záloha ve výši 60-80% (nákup materiálu) a zbývajících 20 % je tzv. zádržné. To předáme až po převzetí a splnění zakázky. Počítáme i s vedlejšími výdaji (např. zajištění kontejneru na odvoz suti stojí od 2000 do 4000 Kč), díky odpojení vody a odpadu v koupelně si pravděpodobně zajistíme náhradní ubytování, které taky může něco stát.