Mezi prezentovanými ukázkami jsou řešení z měst Amsterodam, Arnhem, Eindhoven, Eschede, Groningen, Lelystad, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht a Zaanstad. Výstava představuje projekty od obytných, společenských a kancelářských objektů až po univerzitní kampusy jak na periferiích, tak i v původních centrech městských aglomerací.

Zatímco v jiných částech světa města stále rostou explozivně, v Nizozemsku jejich růst směřuje spíše dovnitř. Až donedávna se téměř každé nizozemské město vyznačovalo množstvím nevyužitých prostor, přebujelých území, přebytečných pozemků a jiných prázdných míst, ať už byla prázdná záměrně, či nikoli. Během posledních dvou dekád dosud nezaplněná místa ve struktuře měst rychle mizela, zaplněna budovami nebo veřejnými prostory.

Nejdůležitější zásahy posledních 15 let a některé projekty se převážně týkají transformace bývalých průmyslových a přístavních areálů, zahušťování městských center, regenerace poválečné obytné zástavby a intenzifikace dopravních tras a uzlů.

V těchto projektech je představena široká různorodá škála strategií, od pečlivé obnovy starých staveb ve vnitřních městech, přetvořených modernistickým urbanistickým plánováním, až po radikální nová řešení, jako je stavění nad existujícími domy a také dvojí využití pozemků. Tato suburbanizace má kořeny v období po druhé světové válce, kdy začala nizozemská státní správa decentralizovat územní plánování, čímž se městům a jejich magistrátům dostalo práva rozhodovat o developerských projektech.

Problematika zástavby starších urbánních celků se dotýká také mnoha českých a moravských měst a pořadatelé věří, že výstava představující dlouhodobé snahy nizozemských odborníků bude pro zdejší laickou i odbornou veřejnost inspirací.