Lesní škola v obci Timperley oslovila firmu Bridgestone se žádostí o pomoc při realizaci tohoto projektu. Obě strany již v minulosti vzájemně spolupracovaly v rámci dětské soutěže v kreslení „Dreams at heArt“ a dalších vzdělávacích aktivit z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Společnost Bridgestone se obrátila na firmu, která provádí recyklaci pneumatik, a vyjednala u ní podporu pro tento školní projekt.

"Všichni mají z nového hřiště radost,“ poznamenal pan Hyde, ředitel školy. „Výsledek je fantastický. Rodiče, učitelé a děti jsou z nového hřiště nadšeni. Díky jeho poréznímu povrchu už nemáme po celém hřišti kaluže. Navíc je dost měkký na to, aby se děti při pádu nezranily. Jsme nesmírně potěšeni, že nás firma Bridgestone v tomto ekologickém projektu podpořila.“

Většina pneumatik se v současnosti recykluje, neboť nejnovější legislativa EU zakazuje odvoz pneumatik na skládky. Celé pneumatiky se často používají ve stavebnictví, např. při stavbách protierozních zábran, izolací a silničních náspů. Další značná část použitých pneumatik je buď rozemleta na recyklát, který slouží jako náhražka místo písku a štěrku ve stavebnictví a při výstavbě silnic a železnic, nebo je po odstranění železných a textilních součástí pneumatik přeměněna na granulovanou pryž, která nalézá různorodé uplatnění, třeba jako střešní krytina, podlahová krytina, protihluková bariéra nebo školní sportoviště.