Pravidla sekání

Sečení je základem pro správnou péči o trávník. Nevhodné posekání negativně ovlivní estetický vzhled travního porostu, může jej ale i nenávratně poškodit.

Četnost sečení závisí na rychlosti růstu trávníku. V hlavním období růstu (květen-červen) sekáme trávník i dvakrát týdně (nejlépe za sucha), v ostatních případech stačí jednou do týdne.

 • Sečením by měla být odstraněna maximálně 1/3 výšky porostu.
 • Sečeme vždy sekačkou, která má správně nabroušený nůž.
 • U nově založeného trávníku sečeme na maximální možnou výšku strniště, abychom zabránili poškození travního drnu.
 • Výška trávy po sečení by se měla pohybovat mezi 2,5 a 4 cm.
 • Krajinné porosty udržujeme na výšku 6 až 8 cm.
 • Během horkého a suchého období by se měl trávník nechávat přibližně o 1,5 cm delší, aby se zabránilo vysušení půdy.
 • Je-li v létě méně srážek, sekáme 1x za dva až tři týdny tak, aby travní stébla zůstala alespoň 5 cm dlouhá.
 • Sekáme tehdy, když je tráva suchá, jinak sekačka trávu drtí nebo vytrhává a vznikají holá místa.
 • Jestliže tráva z nějakého důvodu přerostla, nezkracujeme ji ihned na běžnou výšku - tráva se nemá sekat o více než polovinu své výšky. V tomto případě zkrátíme trávník méně a po pár dnech sečení zopakujeme.

Motorová kosa pomůže při sečení špatně dostupných míst, poblíž objektů nebo kolem solitérních rostlin (Al-ko). .: Motorová kosa pomůže při sečení špatně dostupných míst, poblíž objektů nebo kolem solitérních rostlin (Al-ko). foto: Právo/archiv firem Hornbach a Al-ko

Vertikutace a provzdušnění

Špatně shrabaná posekaná tráva spolu s rostoucím plevelem často způsobuje zplstnatění drnů a jejich prorůstání mechem. Vertikutace je proces, kdy prořezáváme zplstnatělé trávy do hloubky 3 až 5 mm, takže dochází k hloubkovému čištění a lepšímu přísunu vzduchu, vody a živin.

 • Po vertikutaci je mimořádně důležitý značný přísun živin.
 • Vertikutace trávníku by se měla provádět alespoň dvakrát do roka.

Každý trávník potřebuje provzdušnit, zvláště je-li na těžkých půdách, v nichž dochází k hromadění vody či jde o namáhané travní plochy. U těchto ploch se musí odstraňovat vrstva plsti z nerozložených zbytků trav po sečení nebo po mulčování rotačními pružinovými stroji - tzv. provzdušňovači.

Hnojení a zavlažování

Příliš nízké posekání ubírá trávníku na síle a urychluje jeho vysychání. Zežloutlý trávník znamená zpravidla nedostatek živin, proto se doporučuje použít speciální travní hnojivo s vysokým obsahem dusíku, kterého trávník potřebuje nejvíce. Hlavní živiny (dusík, fosfor a draslík) by měly být zastoupeny v poměru 6:2:3-5.

Ideální je hnojení trávníku 2-3x za vegetační období organicko-minerálními hnojivy.

 • První hnojení provádíme brzy na jaře, druhé na začátku léta a třetí hnojení provádíme speciálními hnojivy v pozdním létě.
 • Vody by měl být dostatek zvláště při zakládání nové travnaté plochy, když klíčí osivo.

Tento elektrický vertikutátor je k dostání za 2890 Kč vč. DPH (Al-ko). .: Tento elektrický vertikutátor je k dostání za 2890 Kč vč. DPH (Al-ko). foto: Právo/archiv firem Hornbach a Al-ko

Co a jak na zahrádce

V okrasné zahradě Ve skalce nahrazujeme uhynulé rostliny novými. Příliš rozrostlé trsy skalniček řezem omezíme

Stavíme květinové zídky a současně je osazujeme odolnými skalničkami * Vypuštěné okrasné jezírko vyčistíme, napustíme vodou a začneme osazovat rostlinami

V zahradě provádíme generální úklid

 • Je poslední příležitost seříznout dřeviny, které pokvetou na nových letorostech (kručinky, komule Davidova, ořechokřídlovec aj.)
 • Také je vhodný čas k řezu odkvetlých zlatic. Pro menší zahrady lze doporučit jejich řez do půlkulatých kompaktních tvarů, které nezaberou mnoho místa a působí pěkným dojmem.


V užitkové zahradě Pokud byly v minulém roce jabloně a hrušně na naší zahradě postiženy strupovitostí nebo padlím, ošetříme je nejlépe přípravky, které mají delší dobu účinnosti, případně jsou účinné proti oběma chorobám (Topas, Rubigan aj.).

Zelený koberec potřebuje třikrát za rok pohnojit (Hornbach). .: Zelený koberec potřebuje třikrát za rok pohnojit (Hornbach). foto: Právo/Michaela Říhová a archiv Hornbach

Za vlhkého počasí postřiky opakujeme, podle potřeby do půlky června. Letorosty jabloní napadené padlím včas ostříháme a spálíme

 • Hrušně ošetříme proti rzi před květem a po odkvětu přípravky Baycor či Topas C
 • Přeroubujeme stromy s nevyhovujícím ovocem nebo trpící houbovými chorobami * U raných bohatě plodících odrůd (zvláště hrušní), jejichž ovoce pro rychlé přezrání nestačíme spotřebovat, je vhodné přeroubovat horní část koruny vhodnou pozdnější odrůdou
 • Pokud chceme do koruny naroubovat několik odrůd, měly by být přibližně stejně vzrůstné. Ranější odrůdy naroubujeme do spodní části koruny, pozdnější do její horní části
 • Třešním a cizosprašným slivoním, které pro nepřítomnost opylovače v blízkosti neplodí, naroubujeme vhodnou opylující odrůdu alespoň na jednu hlavní větev v koruně
 • U reveně postupně sklízíme řapíky jejich vylamováním. Květní stonky včas odřežeme, aby se rostliny nevyčerpávaly tvorbou semen
 • Do nevytápěného skleníku a fóliovníku sázíme tyčková rajčata
 • Začínáme jednotit rané výsevy kořenových a jiných zelenin
 • Do kelímků sejeme salátové okurky, cukety, melouny pro předpěstování sazenic na venkovní záhony.