Stavby bude hodnotit porota složená z předních odborníků. Nejprve vybere z přihlášených projektů patnáct nejlepších a ty nominuje na titul. Z nich však pouze pět titul „Stavba roku“ obdrží.

Ocenění je pak připevněno v podobě plakety na budovu, aby bylo všem jasné, že je to právě tato stavba, kterou odborníci oceňují.

Předsedkyní poroty, která hodnotila stavby roku za loňský rok byla docentka Radomíra Sedláková.

.: Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu, autor: Prof. Jiří Stránský, projekt: Atelier 8000 s.r.o.foto: archív ABF

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury, a seznámit tak laiky i odborníky s kvalitní architekturou, upozornit na ni a soustředit k ní pozornost.

Jak by měla taková stavba roku vypadat?

Podstatné je architektonické vyznění celého díla a jeho celkový přínos - začlenění stavby do prostředí, dále pak vhodnost použití stavebních materiálů a samozřejmě jejich profesionální použití.

.: Nové ústředí ČSOB, Autor projektu: AP – Atelier, s.r.o. foto: archív ABF

Nedílnou součástí hodnocení je i spokojenost stavebníka a uživatele a také náležité přijetí veřejností. Komise také přihlíží k životnímu prostředí, a tak hodnotí i to, jaký má stavba vliv na ekologii prostředí a zda spoří energii.

.: Mandarin Oriental Hotel Praha, Autor projektu: Architektonický atelier DŮM A MĚSTO – sdružení architektů foto: archív ABF

Uzávěrka šestnáctého ročníku soutěže je 30. května 2008. Do soutěže mohou být přihlášeny stavby uvedené do provozu nebo zkolaudované v období od června předcházejícího roku do května roku 2008. Udělovány budou i zvláštní ceny - třeba Cena časopisu Stavitel, nebo cena předsedy Senátu ČR.

Za rok 2007 získalo oceněnění pět staveb

Ocenění získal Mandarin Oriental Hotel Praha, titul dostal za architektonicky citlivou rekonstrukci nesourodého souboru historických staveb.

Další z pěti cen získalo Arcidiecézní muzeum Olomouc, jeho druhá etapa. A to za vytvoření ojedinělého souboru budov se zřetelem ke způsobu propojení historických a nových konstrukcí.

.: Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2. etapa, autorem je HŠH ARCHITEKTI, s.r.o. foto: archív ABFStavbou roku se stal i odbavovací terminál letiště Brno, který odbornou porotu zaujal tím, že symbolizuje aerodynamičnost rychlého pohybu. Architektem je Petr Parolek.

Oceněno bylo i nové ústředí ČSOB. Titul Stavba roku byl udělen za vytvoření nevšední a netradiční administrativní budovy s výraznými ekologickými aspekty.

Cenu si získal i projekt lávky pro cyklisty přes řeku Vltavu. Komise u této stavby shledala, že šlo o výtvarně velmi působivou mostní konstrukci.