Design Cabinet CZ, organizaci na podporu průmyslového designu nyní založili odborníci z bývalého Design centra. "Po zrušení sedmnáctiletého Design centra a jeho dvou pracovišť s galeriemi se v ČR ztratila platforma, na které by se scházeli designéři, podnikatelé a zájemci o design z řad odborné i laické veřejnosti," zdůvodnila vznik této organizace Viera Postníková, která stála u jejího zrodu.

Komu má Design Cabinet sloužit?

"Budeme sloužit jako servisní tým pro designéry, podnikatele, firmy, studenty a školy. Pracovní tým nyní tvoří tři pracovnice a naším záměrem je rozšířit jej na pětičlennou skupinu," podotkla Postníková.

Design Cabinet CZ podle jeho zakladatelů bude spolupracovat se stáními institucemi, nevládními organizacemi, odbornými sdruženími a spolky, firmami i designéry a pokusí se tak navázat mezi nimi komunikaci.

Bude zpřístupněna knihovna designu a architektury

Nový Design Cabinet CZ zpřístupní například knihovnu designu rozšířenou o oblast architektury a stavitelství, bude pořádat přednášky, semináře, designérské soutěže, výstavy a chce vybudovat databáze zaměřené na design.

Obsáhlou knihovnu věnující se stavitelství a architektuře má jinak České vysoké učení technické v Thákurově ulici v Dejvicích. Tato knihovna patří do sítě městských knihoven a je otevřena i pro veřejnost.

Jak si firmy najdou svého designéra

Novou službu pro rozvoj průmyslového designu spustí společnost CzechTrade letos v červenci. Vytvoří národní databázi designérů, se kterými budou moci tuzemské firmy konzultovat možnosti využití designu ve výrobě.

Zájemci zaplatí za využití databáze 10 000 korun, od agentury ale získají příspěvek na zaplacení případné designérské studie až do 50 000 korun. Agentura má letos na tuto službu dva milióny korun.

Odborná veřejnost byla proti zrušení Design centra

Zrušené Design centrum pořádalo výstavy, semináře, autorské soutěže, zajišťovalo poradenské služby a archivovalo informace o českém designu. Jeho představitelé považují zrušení centra ministerstvem za nešťastné, svou úlohu prý plnilo dobře. Proti zrušení vystoupila také odborná veřejnost, změna podle ní poškodí konkurenceschopnost české ekonomiky.

O zrušení Design centra jsme psali ZDE

Design centrum zaměstnávalo zhruba dvě desítky lidí a bylo organizační složkou státu. Design Cabinet CZ, organizaci opírající se o nestátní a soukromé zdroje založili odborníci z bývalého Design centra. Design Cabinet sídlí na Václavském náměstí 31 na Praze 1.