Každý hypoteční úvěr je vázaný zástavním právem k nemovitosti. Hypoteční úvěr můžete využít jen na účely definované bankou. Nabídky bank se liší, proto doporučujeme probrat svůj předvýběr s nezávislým finančním konzultantem. Nebylo-li vám podané takové vysvětlení, abyste vše dobře pochopili, smlouvu nepodepisujte.

Hypoteční úvěry se dají zajímavě prokombinovat se stavebním spořením, životním pojištěním a se zástavními hypotečními listy.

Co nastane v případě úmrtí účastníka stavebního spoření?

V případě úmrtí účastníka stavebního spoření přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. Jestliže účastník stavebního spoření zemřel a zanechal manžela, potom se práva a povinnosti ze stavebního spoření nestávají předmětem dědického řízení, nýbrž automaticky přecházejí dnem smrti na zůstavitele na manžela. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědictví a to jen tehdy, dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich.

Účastníkem jedné smlouvy stavebního spoření se nemůže stát více osob. Nedojde-li mezi dědici k výše uvedené dohodě, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádává pouze uspořená částka, včetně úroku a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření.

 

Můžete vysvětlit termín americká hypotéka?

Je to tzv. neúčelová hypotéka, u které nemusí klient prokazovat, na co si peníze půjčuje. Z velké části se peníze z těchto hypoték utrácejí nejčastěji za luxusní dovolené, auta a nadstandardní vybavení domácností. Poměrně lehce získané peníze svádějí podívat se za hranice všedních dnů, ale s poměrně velkým rizikem.

Tento typ půjčky má smysl, když se finance např. investují do začátku podnikání, rekonstrukce bydlení. U americké hypotéky nemusíte mít ručitele, ale zpravidla se ručí nemovitostí. Zatím o americkou hypotéku není tak velký zájem, ale bude to především z důvodu, že se o americké hypotéce málo ví, je to nový produkt na trhu. Americkou hypotéku nabízí několik finančních ústavů např. Česká spořitelna, GE Money, ČSOB a samozřejmě další.

Doporučujeme srovnat jednotlivá pro a proti jednotlivých bank. Sledujte především úrokové sazby, poplatky a zajištění výše úvěru. Zjistěte si i názor nezávislého finančního konzultanta na vámi vybrané produkty.

 

Končí mi fixace úrokové sazby a zvažuji, zda zůstat u své banky nebo se poohlédnout po lepších podmínkách. Je možné refinancovat úvěr u jiné banky?

Vyžádejte si nabídky pro následné refinancování včas, minimálně 3 měsíce před koncem období fixace. Předejdete tak časovému tlaku a nutnosti se rychle rozhodnout. Vaše banka vám může podmínky pro následující období oznámit záměrně na poslední chvíli. Buďte na tuto situaci připraveni.

Ačkoli to od bank příliš často neuslyšíte, můžete ke konci období fixní úrokové sazby bez problémů změnit banku. Náklady, které tím vzniknou, jsou zpravidla daleko nižší než úspory dosažené výhodnějšími podmínkami nového úvěru. Nechte si od vytipovaných bank předložit individuální nabídku a kalkulaci úspor. Banky příliš často sázejí na pasivitu svých klientů a nabízí pro další období vyšší úrokové sazby. V této záležitosti radím, obrátit se na nezávislého finančního konzultanta na www.bcas.cz.


Pokud máte problém z oblasti bydlení, se kterým by vám mohla naše finanční expertka pomoci napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.