Na odborné úrovni by k nim mohlo dojít až někdy na podzim. Vyplývá to z materiálu k revitalizaci Staroměstské radnice a okolí, který v úterý předložil městské radě primátor Pavel Bém (ODS).

„Revitalizace místa za radnicí je důležitá, nemělo by to zůstat ve stejné podobě. Jen se obávám, zda nejde jen o zaplnění díry, která zůstala v programovém prohlášení,“ řekl k Bémovu návrhu zastupitel Miroslav Poche (ČSSD).

V listopadu se otevře diskuse

Primátor předpokládá, že do srpna by měla být připravena výstava z předchozích soutěžních návrhů dostavby radnice a vydán katalog. Na 10. listopad pak plánuje odbornou konferenci, která by měla shrnout zadání a výsledky předchozích soutěží a otevřít dialog s odbornou veřejností.

Příští rok na jaře by pak měl přijít na řadu archeologický průzkum. Původní gotické křídlo radnice a přilehlé domy středověkého původu byly počátkem 19. století zbořeny a nahradily je nové, kterým zasadila poslední ránu válka.

Poslední soutěž byla roku 1987

"Bude zajímavé, zda se otevře prostor pod zbouraným křídlem radnice. Jsou velká očekávání, co tam bude. Předchozí dostavba radnice z 19. století totiž nebyla podsklepená a nedošlo tedy k destrukci podzemí, kterému neublížilo ani bombardování,“ tvrdí šéf magistrátních památkářů Jan Kněžínek.

Soutěží se v minulém století uskutečnilo osm, poslední v roce 1987. K dostavbě se neodhodlal nikdo.

O tom, co by na dnes volném prostoru mělo stát a zda vůbec něco, by se mělo podle Béma začít hovořit až příští rok na sklonku léta.