Nadměrný hluk při dlouhodobém působení poškozuje podle odborníků lidské zdraví, přispívá ke stresu a urychluje vznik civilizačních chorob.

Vyhráli soud

Minulý týden dal Městský soud v Praze za pravdu občanům žijícím v okolí magistrály v ulici 5. května, kteří chtějí, aby magistrát začal jejich tíživou situaci po více než patnácti letech konečně řešit.

Odmítají čekat dalších pět let do roku 2012, kdy má být dostavěn městský okruh. Městský soud nařídil hlavnímu městu, aby do jednoho roku snížilo hladinu hluku v bytech u magistrály na 45 decibelů ve dne a 35 decibelů v noci. Hluk z projíždějících aut tu ale dosahuje ve dne téměř 70 decibelů a v noci 60 decibelů.

Problémy s hlukem jsou i v dalších lokalitách. Mezi ty nejhorší patří tradičně magistrála v okolí I. P. Pavlova v Praze 2. V sedmé městské části trpí hlukem obyvatelé ulice Veletržní a Bubenská. V Praze 3 jsou zasaženi lidé v Koněvově a v Husitské ulici. Nejhlučnější vozovky v Praze 5 ukazuje hluková mapa města v Radlické a v Plzeňské. Problémy jsou i na některých úsecích Jižní spojky.

Hlučná jsou také okolí letiště, železnic a stavenišť. Podle hygieniků se mění intenzita hluku nejen ve dne či v noci, ale i během dní v týdnu. Hlavní město je tak v působení hluku na obyvatele nejvíce postiženou oblastí Česka.

Městské části řeší vše samy

Některé městské části se s takovou situací nespokojily a začaly situaci řešit samy. Například Praha 2 již během několik let investovala desítky miliónů korun do protihlukových oken ze tří vrstev. Výměny se dočkaly některé byty v Legerově a v Sokolské ulici.

Podle dopravních odborníků by snížit hluk z takzvané severojižní magistrály pomohlo např. omezení nejvyšší povolené rychlosti, výměna povrchu vozovky a výstavba protihlukových zábran.

Odborník na dopravu Petr Moos doporučuje, aby magistrát umístil na magistrálu programovatelné dopravní značky, kterými se dá regulovat rychlost automobilů. V noci by se mohlo jezdit rychleji. Magistrála, která vede centrem Prahy, musí denně pojmout kolem 100 tisíc vozidel.

Dalším řešením by bylo postavit kolem silnice protihlukové stěny nebo její části zakrýt tubusem z průhledného plexiskla. Náklady na jejich výstavbu jsou ale velmi vysoké. Moos navrhuje, aby se stěny objevily na nejzatíženějších místech. Technická správa komunikací má podle mluvčího Tomáše Mrázka tři možnosti, jak hluk snižovat.

První je výměna dlažby za asfalt, což už se stalo například v Sokolovské ulici od Balabenky k ulici Na Břehu, na některých místech v Karlíně a v Chotkově ulici.

Letos se chystá výměna kostek za asfalt v Anglické. Dále v některých ulicích nezáplatuje díry, ale opravuje souvislé pásy.
Poslední možností je odvést vozidla mimo obydlené oblasti. Příkladem je prodloužení Pobřežní ulice, díky níž tranzitní doprava opustí obydlenou oblast Karlína.

Hluk na webu

V jak hlučném prostředí žijí, zjistí Pražané na tzv. hlukové mapě města. Je k dispozici online na webu magistrátu www.praha-mesto.cz v Atlasu životního prostředí. I ministerstvo zdravotnictví začalo zveřejňovat hlukové mapy ukazující nejhlučnější oblasti na http://hlukovemapy.kaktus.cz/.