"Koncem roku bychom měli mít přehled o tom, jak je využíván náš bytový fond," uvedl Janeček. Podobnou kontrolu mají za sebou nájemníci v Praze 11. "Projekt dopadl dobře, je připraveno několik stovek výpovědí," uvedl Janeček.

Pomáhají soukromí detektivové

Radnice také využívá služeb soukromých detektivů. Odhalí tak spoustu spekulativních výměn nebo černých pronájmů. "Na základě materiálů, který nám předávají, podáváme výpovědi z bytů, podali jsme jich několik set," uvedl ředitel bytového odboru Vladislav Dykast. Tito lidé užívali jiný nebo další vlastní byt a ten nájemní pronajímali. "Ve srovnání s ostatními částmi jsme v kontrolní činnosti vepředu," dodal Janeček.

Podezřelými transakcemi jsou například výměny magistrátních bytů za byty v domech se soukromým majitelem a některé případy přechodu nájmu ve společné domácnosti. Magistrát díky spolupráci s detektivem podle Janečka nepřichází o byty, které pak může přidělit potřebnějším lidem.

V posledním roce magistrát také zpřísnil podmínky pro uzavírání nájemních smluv. "V některých případech neuzavíráme nájemní smlouvy, ale podnájemní smlouvy s exekutorským nebo notářským zápisem. Klient dopředu přivolí k výkonu rozhodnutí vystěhování," řekl Dykast. Magistrát pak může nájemníka vystěhovat, pokud nezaplatí nájemné nebo nebude například v bytě skutečně bydlet. Škody z nezaplaceného nájemného jsou podle Dykasta totiž většinou nedobytné.

Podvodné jednání nevede k získání bytu

Magistrát také nedávno odhalil podvodnici, která nabízela načerno nájmy magistrátních bytů. "Nelegální nabídka proběhla v prosinci, my jsme už v tuto chvíli předali policii spis a podali trestní oznámení," uvedl Janeček. Žena slibovala kromě nájmu obecního bytu také jeho následný odprodej.

"Je velmi naivní si myslet, že jim někdo je schopen zprostředkovat pronájem městského majetku, aniž bychom na to přišli," řekl radní. Janeček upozornil, že pro získání obecního bytu mají lidé kontaktovat buď bytový odboru magistrátu, nebo městských částí. "Podvodné jednání nevede ke kýženému cíli, k získání bytu, naopak většinou tito lidé přijdou o své peníze," dodal.