Mobilní telefony, televize, digitální fotoaparáty, elektrické hračky pro děti nebo DVD přehrávače – to všechno jsou dárky, které se i letos objevily pod vánočním stromečkem. Přestože dnešní doba se technologickými inovacemi jen hemží, hlavní spektrum používaných elektrozařízení zůstává svou funkčností neměnné.

Darovaný spotřebič tedy většinou nahradil určitého předchůdce. Protože si však mnoho lidí neví rady, jak s vysloužilým elektrozařízením naložit, skončí vysloužilý pomocník často v popelnici nebo na skládce.

Stará dobrá recyklace

Nejlepším způsobem zpracování elektroodpadu je jeho recyklace. Dokáže totiž zajistit, že nepotřebný spotřebič bude z 80 % využit na další účely. „Vyhozením elektrozařízení mezi komunální odpad přírodě nikdo dobrou službu neudělá. Spotřebič už pak totiž nelze recyklovat, čímž dochází k nadměrnému zatěžování životního prostředí a zbytečnému drancování přírodních zdrojů,“ říká Jan Vrba z neziskové společnosti ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení.

Aby mohl být spotřebič recyklován, musí jej uživatel odevzdat na sběrné místo. „Tak jako se lidé naučili třídit plast, papír, nápojové kartony či sklo, které nosí do sběrných nádob, mohou se šetrně zbavit i starých elektrospotřebičů. Stačí je donést na nejbližší sběrný dvůr či opravny elektra, vrátit do prodejny při nákupu nového elektrozařízení nebo využít mobilní svoz odpadů,“ vysvětluje Vrba. Seznam sběrných dvorů po celé ČR je dostupný na www.elektrosrot.cz.

V lednu kus za kus

Další možností pro vyřazení starého spotřebiče (například formou „kus za kus“ v prodejně elektra) se občanům naskýtá v lednovém období povánočních slev. Třídění elektroodpadu však prozatím obyvatelům Čech, Moravy a Slezska příliš nejde. Ročně se zde prodá téměř 200 tisíc tun elektrospotřebičů, k recyklaci však dochází jen zhruba u desetiny.

„Tento nepoměr je částečně dán tím, že lidé obecně používají mnohem více elektrospotřebičů než před několika lety. Například televizí má dnes téměř každá domácnost několik. Než stará doslouží, koupí si lepší model. Ten původní pak putuje bytem, až skončí na chalupě nebo ve sklepě,“ říká Vrba a dodává: „I přes zlepšení v posledním roce však každý Čech průměrně odevzdá pouze něco přes 2 kg elektroodpadu ročně. V západní Evropě je toto číslo pětkrát vyšší. Pokud příští rok výsledky sběru alespoň nezdvojnásobíme, budou následovat sankce ze strany EU.“