"Bydlení v památkovém objektu má do idyly často daleko, ale nesmíme okorat," řekl Zdeněk Troup, který žije ve Zlaté Koruně v budově malého konventu z 15. století. Jeho mladší bratr Vojtěch obývá zahradní domek v předzámčí zámku Kratochvíle u Netolic.

Dějiny se do jejich zdí zapsaly zcela rozdílně - cisterciácký klášter byl domovem mnichů a naplňovaly ho modlitby, pocity radostné naděje i zmaru, dosud tedy vybízí hlavně ke zklidnění a pokoře. Naopak renesanční Kratochvíle sloužila zábavě a radostnému trávení volného času, byla letním sídlem, takže nenese tíhu osudového domu. "

Kastelán musí být v areálu přítomen ve dne v noci, aby mohl ručit za bezpečnostní systémy, mít přehled o dění a vůbec být k dispozici, takže je logické, že v některé z jeho částí má byt.

Život ve starých stavbách je náročnější

"Kamenné zdivo má špatné izolační vlastnosti, takže vznikají obrovské tepelné ztráty. Je nutno vytápět jen akumulačními kamny, která jsou vůči památce nejšetrnější, takže máme mimořádně vysoké náklady, asi jako malá továrna. Zhruba třetina platu kastelána jde na bydlení - a to je mu vlastně pořád trochu zima," poznamenal Zdeněk Troup.

Zimní období je v památkových objektech časem úklidu, instalace nových expozic či stavebních prací.