Ekologové tvrdí, že biologicky rozložitelné odpady představují zhruba 40 procent hmotnosti komunálních odpadů. V současnosti však většinou končí na skládkách či ve spalovnách.

Zelený odpad lze podle Ivo Kropáčka z Hnutí Duha celkem snadno přeměnit na kvalitní hnojivo, většina měst a obcí však občanům neumožňuje ho třídit, a tak končí na skládkách spolu s ostatním odpadem.

Projekt třídění v České Lípě proto ekologové vítají, město se tak podle nich zařadilo mezi nejlepší v třídění v rámci republiky.

Sběr bioodpadu bude Česká Lípa testovat od listopadu do června příštího roku. Nyní se mapuje zájem lidí a vybírají se lokality, kde budou popelnice rozmístěny. Samotný zkušební sběr bude probíhat od března do června.