Především je třeba říct, že přestupek, který řidič spáchá, řeší nejen Policie ČR, ale také zplnomocněné místo (obec s rozšířenou pravomocí), kde vedeno přestupkové řízení. V této chvíli je možné řidiči fakticky udělit body, tedy pokud sedí přímo u okénka, kde se přestupky vyřizují.

Vezměme celou situaci ale od začátku. Po spáchání přestupku je možné udělit pokutu (peněžní i bodovou) dvojím způsobem. Přímo na místě - pokud byl řidič za přestupek chycen Policií ČR, Obecní policií či Celní správou.

Ovšem nejčastější přestupky jsou například ty, že u stacionárního radaru jede řidič rychleji, než je povolená rychlost. Pak se fotografie po nějakém čase "vybere" a pošle k přestupkové komisi. Ta má na vyřízení dvanáct měsíců. Do té doby tedy musí poslat oznámení na adresu majitele vozidla o přestupku.

Přijde-li oznámení na poštu, je třeba si obálku vyzvednout. V tisku se hovořilo o tom, že se lze vyhnout udělení pokuty nevyzvednutím obálky na poště. Současný zákon však upravuje doručení tak, že pokud si příjemce nevyzvedne dopis do určité lhůty, je psaní považováno za doručené.

Dostaví-li se tedy řidič vozu k řízení o přestupku, může se dočkat nemilého překvapení. Jelikož správní orgán má na vyřízení přestupku (tedy zaslání vyrozumění o nutném posouzení přestupku na úřadě) lhůtu dvanácti měsíců, může se při vyřizování přestupku staršího data na něj nabalit hned několik dalších přestupků, které spáchal později a jejichž vyřízení na úřadě zatím neproběhlo.

Tím zcelka mizí smysl prevence tohoto zákona, kdy body mají fungovat jako výstraha a řidič si má dávat větší pozor na své řízení. Podle vyjádření Ministerstva dopravy neznalost svého bodového konta neomlouvá a každý řidič má možnost se o svém stavu bodů na úřadě průběžně informovat. Nezbývá tedy, než si zavolat na váš pověřený úřad, zda jste náhodou nespáchali za poslední rok přestupek, o kterém ještě nevíte.

Příklad možnosti neočekávaného odebrání řidičského průkazu
V 5. ledna udělal fiktivní pan K. přestupek, když ve smíchovském tunelu na ulici Strakonická jel místo povolených 70 km/h nedovolenou rychlostí 88 km/h. V tunelu je kamera, která jej zachytila (i s obličejem) a příslušníci Městské policie se sídlem na Korunní poslali oznámení o přestupku.
Tento dopis přišel na poštu 15. května a z ní si ho pak K. vyzvedl o den později. Pan K. se vydal 18. května na úřad vysvětlit svůj přestupek. Zde mu byl předložen důkaz o přestupku (fotografie z měřícího zařízení) a pan K. tedy musel zaplatit pokutu a dostal podle zákona pokutu od 1500 do 2500 Kč a na jeho konto přibyly dva trestné body.
Chyba v zákoně:
Ovšem pan K. jezdí tímto tunelem každý den do práce i zpět. Od 5. ledna do 17. května byl v tomto tunelu změřen celkem 4x, když 2x v rychlosti překračující povolenou hranici o méně než 20 km/h (2 body, 1500-2500 Kč), dvakrát více než 20 km/h (3 body, 2500-5000 Kč). Tyto přestupky ještě nebyly poštou poslány, protože úřad má na jejich vyřízení 12 měsíců. Jelikož se však pan K. dostavil na Městskou policii, je mu možné rovnou vypočíst všechny jeho přestupky. V dané chvíli tak může přijít o řidičský průkaz, i když byl předvolán k prošetření jednoho případu za dva body. Celkem by tedy nasbíral minimální pokutu 9500 Kč a 12 trestných bodů, což je hranice na odebrání řidičského průkazu.

Body se sice nesčítají, ne však v tomto případě

Ministerstvo dopravy vydalo v listopadu minulého roku prohlášení, že body se za různé prohřešky nesčítají. [celá zpráva] To si mylně vysvětlila spousta řidičů a dožadují se zapsání pouze jediného, nejvyššího přestupku. V případě pana K. by to tedy byly tři body a pokuta. Jenže zde se nejedná o jediný případ (Policie chytí řidiče s nerozsvícenými světlomety, který dechovou zkouškou měl alkohol v krvi, ale odmítl odběr krve = 13 trestných bodů celkem), ale o pět přestupků na sobě nezávislých. Všechny tedy budou zapsány do karty řidiče.

Pokud máte nějakou otázku, stačí jí napsat na mail autobazar@novinky.cz. Odpovědi se budeme snažit uveřejnit v co nejkratší době.