Poprvé se vláda rozhodla dělat něco s opravdu tíživou situací na českých silnicích. Počet mrtvých a velké hmotné škody při nehodách přinutily zákonodárce k přípravě novelizace zákona na pozemních komunikacích a k němu přidružených vyhlášek i zákonů. Výsledek vyvolává mezi řidiči rozporuplné pocity. Aby také ne, vždyť se zákonem nebyli spokojeni ani sami poslanci a hned po jeho schválení připravovali další jeho změny. K zákonu byla při schvalování třeba přidružena i část o českém vinohradnictví ... Po dvou novelizacích novelizace si tak mohou řidiči připadat jak v Kocourkově.

Novelizace je však pro naše řidiče potřebná. Na ulicích vládne chaos a zastaralá pravidla nestačí penalizovat šílence v silných vozech či blázny, kteří nepoutají jak sebe tak své děti. To všechno a mnohem víc bude od prvního července ošetřeno.

Základní změnou je zavedení bodového systému, kdy řidič za dopravní přestupek dostane trestné body určené sazebníkem a při dosažení daného maxima mu bude odebrán řidičský průkaz na jeden rok.

Dále se dočkáme povinného celoročního denního svícení, možnosti dostat pokutu za rychlou jízdu i od městských strážníků, povinnost usazovat děti do sedaček či zpřísnění postihů za řízení s alkoholem v krvi.

V následujících odstavcích přehledně rozebereme základní změny a odkážeme na případné podrobné rozebrání problému v našem dlouhodobém seriálu (Silnice od prvního července) či na oficiální stránky novelizace, které mají zvýšit povědomí u řidičů.

Bodový systém

Řidič při dopravním přestupku dostane nejen pokutu, ale také trestné body. Ty jsou rozděleny podle závažnosti do skupin - nejmírnější je jeden bod, nejtěžší prohřešky jsou ohodnoceny sedmi body. Když řidič nasbírá 12 bodů, přijde na jeden rok o řidičský průkaz. Pokud však jeden rok neudělá žádný přestupek, odepíší se mu čtyři body. Za tři roky bez přestupku tak může mít opět čisté konto. Kompletní tabulku bodového ohodnocení a výklad této části zákona jsme již popisovali v seriálu.

Zvýšení pokut za přestupky

Pokud stále porušujete předpisy, připravte si opravdu tučné konto, vyhrazené pouze na placení pokut. Sazby za přestupky totiž vzrostly, a to dost radikálně. Nejmenší částka je dnes tisíc korun, ale u většiny přestupků je mnohem vyšší. U nejzávažnějších přestupků můžete očekávat i statisícové sankce, mezi něž patří i třeba jízda po dálnici bez dálniční známky, která podle zákona může být ohodnocena až půlmiliónovou pokutou. Podle ministra Šimonovského se však jedná o extrémální případ, který je určen třeba pro falšování těchto známek. Vše však závisí na soudci ve správním řízení. Tabulka přestupkových peněžitých sankcí jak v blokových pokutách tak správním řízení, či dokonce odnětí řidičského průkazu či uvěznění je v tabulce na oficiálních stránkách nových pravidel.

Povinné celoroční svícení

Poprvé je zavedeno celoroční denní svícení. Pokud někdo na tuto povinnost zapomene, přijde ve správním řízení o 1500 až 2500 Kč a získá jeden trestný bod do systému. Pokud zaplatí na místě hned, bude bloková pokuta ve výši 2000 Kč.

Za alkohol i vězení

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu je nově definováno jako trestný čin. Ne však vždy. Výše pokuty a body záleží na výši promile alkoholu v krvi a způsobilosti k jízdě. Kontrolovat mohou alkohol nově i strážníci městské a obecní policie.

Děti patří do speciálních sedadel

Při každé jízdě je potřeba dítě s váhou do 36 kg a výškou do 150 cm upoutat do dětské autosedačky na všech pozemních komunikacích v ČR. Zabezpečeny tak musí být všechny děti převážené ve vozidle. K tomuto bodu lze přiřadit i nový výklad o připoutání bezpečnostními pásy všech osob ve vozidle. Nyní je zákonem striktně určena tato povinnost, takže se již nikdo nemůže vymlouvat. Výjimky samozřejmě existují, ale je jich jen velmi málo a popsali jsme je v devátém díle našeho seriálu.

Telefonování zakázáno

Novela zákona počítá i se striktním postihováním telefonování za jízdy. Kdo bude chtít svůj mobil obsluhovat, musí mít hands free, jinak přijde o tisíc korun v blokové pokutě, až 2500 Kč ve správním řízení a zcela jistě mu přibudou tři body do bodového systému.

Zákaz používání antiradarů

Antiradarem se v zákoně myslí aktivní zařízení, která ruší či ovlivňují činnost policejních zařízení. Pasivní antiradary tedy policie musí respektovat a nesmí jej trestat. Výklad zákona je však v tomto případě dvojznačný - i pasivní antiradar vlastně ruší činnost policejního radaru, který nemůže tak vykonávat funkci, protože řidič přizpůsobuje rychlost podle hlášení svého zařízení.

Policejní pravomoci

Strážníci obecní policie mohou nově měřit rychlost i mimo území své obce (města), tedy mimo úseky pozemních komunikací označených dopravní značkou "obec", ovšem musí spolupracovat s Policií ČR. Také mají pravomoc zkoušet objem alkoholu v krvi. Nově se také do kontrol na silnicích zapojí i Celní správa.

Jízda po kruhovém objezdu

Zákon sjednocuje používání směrovek při vjezdu na kruhový objezd. Zatím bylo na uvážení řidičů, zda je použít, nyní je to vysloveně zakázáno. Směrovek se používá až při výjezdu z objezdu. Celou problemtuiku kruhových objezdů a křižovatek jsme rozebrali v osmém díle našeho seriálu.

Parkování

Zákon nyní povoluje parkování vozu kolmo či šikmo k chodníku i na místech kde to není ošetřeno značením, pokud zůstane alespoň jeden jízdní pruh o šířce 3 m. Řičič má nové možnost zastavit na vyhrazeném parkovišti na tři minuty, neomezí-li tím ty, kterým je parkoviště vyhrazeno. To však neplatí pro místa pro invalidy. Zaparkování na tomto místě bez průkazu a označení vozidla bude stát pokutu 5 000 - 10 000 Kč či zákaz řízení až do jednoho roku.

Cyklisté a helmy

Nosit přilbu na kole už mají všichni cyklisté, kteří nedovršili osmnáctý rok (dosud povinnost pouze do patnácti). Při předjíždění vozidel cyklistů musí řidič dát znamení o změně směru jízdy i když směr jízdy nemění.

Dálnice a kamióny

Na dálnice nesmí vjíždět vozidla jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km/h, což neplatí v úsecích procházejících obcí, kde lze najet na dálnici i vozidlem, jenž podle technického průkazu nemůže jet rychleji než 65 km/h. Zákaz předjíždění kamiónů na dálnicích byl opravnou novelizací zrušen. Zatím však stále platí možnost jezdit s kamióny i o víkendech, což vyvolává velkou nevoli jak u občanů, tak u poslanců. Pravděpodobně se tato část zanedlouho zruší a opět bude omezení větší.

Řidičské průkazy

Řidičské průkazy se budou postupně měnit za standardizované pro Evropu. Mezní termín je rok 2013. Platnost nového řidičského průkazu je však omezená na 10 let. Občané starší 68 let se musí každoročně dostavit na lékařskou prohlídku, stejně jako řidiči z povolání, kteří mají povinnost projít i dalšími testy jako je EKG či psychologická analýza.

Zabránění v jízdě a kauce

Policista má podle zákona možnost zabránit v některých případech v jízdě řidiči, který překročil zákon v udaných případech. Nejedná se pouze o nasazení botičky, ale i nestandardní zabránění v jízdě řidiči, zastaveném při silniční prohlídce. Pokud policista má pochybnosti o tom, že řidič, který spáchal přestupek se dostaví ke správnímu řízení, má právo požadovat i kauci. Ta může být v maximální výši hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek, nejvíce 50 000 Kč.

Na závěr bychom rádi ještě jednou odkázali na oficiální stránky o novelizaci silničních pravidel, které najdete na adrese www.novapravidla.cz. Zde pak můžete najít všechny změny podrobně vysvětlené a také kompletní znění Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. července 2006