Kaucí je podle litery zákona brán peněžní obnos, který ovšem může být v leckterých případech chápán i jinak. Jak si může řidič vysvětlovat zabránění v jízdě Policií ČR [celá zpráva], kdy si bere vlastně do zástavy celý automobil. Jenže paragraf §125b hovoří jasně. Jedná se o peněžní částky, které může policista vyžadovat, aby si za přestupek vynutil návštěvu viníka u přestupkové komise.

Co říká zákon?

"Policista je oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek," říká doslovně zákon. Ale vzápětí sám sebe omezuje pro jisté skupiny lidí: "Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva."

Podle tohoto prvního odstavce paragrafu §125b je tedy jasné, že kauce může dosáhnou celkem závratných výšek. Ruku na srdce - kdo z nás má tradičně v peněžence pět tisíc korun a víc? Kauce tak už na první pohled pozbývá poněkud účinnosti, pokud nebudou využity mobilní karetní systémy. Ty však stále nefungují a nevypadá to, že by se v brzké budoucnosti na tom něco změnilo.

Můžeme dát padesátku "kapříků"?

A jak kontrolovat, že peněžní záruka nepůjde do kapsy strážníkům? Tak především na každou kauci je zapotřebí vyplnit potvrzení - dokonce v trojím provedení. První dostane do ruky řidič, druhou si nechává policista pro účely evidence a třetí jde spolu s vybranými penězi na úřad s rozšířenou pravomocí, která bude o přestupku jednat. Právě úřad musí peníze spravovat. Jak ovšem víme z médií, zatím snad všem obecním úřadům chybí lidé na agendu, takže lze zpočátku očekávat slušný zmatek.

Navíc i zde bude zapojen systém sledování silničních kontrol. Policisté totiž od podzimu dostanou diktafony, na které budou nahrávat veškerou komunikaci s řidiči. [celá zpráva].

Peníze pokryjí náklady na pokutu

Kauce se řidiči vrátí v plné výši, nebyl-li v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání. V opačném případě se kauce započte na zaplacení uložené pokuty. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce za přestupek. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty.

Kdo nepřijde, má smůlu

Kauce propadá obci ve chvíli, kdy se člověk podezřelý ze spáchání dopravního přestupku nedostaví k přestupkové komisi. Zákon k tomuto říká, že kauce propadá, když podezřelý z přestupku je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný. Nikde se však neurčuje, co je nedosažitelnost či nečinnost. Pokud si tedy nedojdete jednou na poštu pro dopis, můžete o peníze přijít, stejně jako můžete být bombardováni několik let předvoláními.