Nyní si budou moci všechny základní dopravní předpisy přečíst i cizinci, kteří umí německy, anglicky či rusky. Do dalších jazyků se již překládat nebude. Pokud se však vyskytne iniciativa ze stran kupříkladu ambasád, lze poskytnout materiál i k přeložení do dalších cizích řečí.

Shrnuté základní body jsou k dispozici na stránkách Autoklubu ČR a také na zahraničních partnerských internetových stránkách. Autoklub sem totiž všechny tyto cizojazyčné variace zaslal.