Ze statistických údajů Sdružení Automobilového Průmyslu (Auto SAP) vyplývá, že od roku 1997 do konce roku 2005 (to je za posledních 9 let) se v České republice prodalo (resp. bylo poprvé zaregistrováno) celkem 1 499 391 ks osobních automobilů a malých užitkových vozidel. Současně bylo dovezeno (a v ČR poprvé zaregistrováno) 1 037 195 ojetých vozidel těchto kategorií z dovozu.

Z rozboru statistických údajů dále plyne, že prodeje (první registrace) vozidel za 1. čtvrtletí tvoří průměrně kolem 22 % celoročních prodejů (registrací) a to jak u nových, tak u dovážených ojetých vozidel.

Za předpokladu "standardního" vývoje v tomto roce a s přihlédnutím k podchyceným trendům z uplynulých let tak lze stanovit i první odhad pro rok 2006. Pokud dojde k přiblížení se tomuto odhadu, bude v ČR obměna vozového parku v kategorii osobních a malých užitkových vozidel "celkem" u nových na úrovni 4 % a u ojetých (pokud je zde možno hovořit o "obnově") to bude 3,6 %. I v souhrnu (= 7,6 %) však hranice 8 %, uváděná jako minimální pro obnovu vozového parku v zemích EU, nebude v tomto roce dosažena.