Vláda Spojených států amerických plánuje subvence výroby automobilů s pohonem na bioethanol. Tento plán podpořil i prezident George Bush, který se vyjádřil v tom smyslu, že do šesti let musí být vozy spalující toto palivo konkurenceschopné. Do roku 2025 tak vláda plánuje snížit dovoz ropy ze středního východu o 75 %.

Již před třemi roky zahrnula americká vláda do programu podpor výzkum palivových článků, ale na ostatní alternativní paliva se poněkud zapomnělo. Dnes se tato chyba vysvětluje jako nutnost veřejné diskuse a legislativní podpory zahájení subvence pro další alternativní paliva. To, že se nyní dostalo na bioethanol, je podle automobilového magazínu Automotive News Europe důsledkem snahy několika korporací, které mezi sebou podepsali smlouvy o vývoji automobilů na bioethanol.

Silná lobby automobilky Ford tak mohla popostrčit americké zákonodárce. Také je to důsledek obtíží s vývojem palivových článků, které stále nedosahují kýžených výkonových kvalit a cenových stropů.

Právě Ford totiž v minulých dnech začal spolupracovat s evropskou automobilkou Saab na vývoji vlastních vozů na toto ekologické palivo. Saab jako jediný výrobce na světě zatím zavedl do svého programu automobil spalující různé koncentrace bioethanolu (až 95 % ethanolu a 5 % benzinu).

Ford se ale nezaměřuje na spolupráci pouze s jednou částí General Motors. Smlouvu ratifikovali i nejvyšší představitelé koncernu, takže na společném vývoji by měli participovat i další jednotliví výrobci.

Evropa je v tomto ohledu o kousek napřed - země jako Francie či Německo již daňové úlevy pro biopaliva mají. Je v nich zahrnut jak bioethanol, tak i zemní plyn, LPG, SunFuel (obdoba bioethanolu) či vodík. Bohužel tato smlouva není podepsaná na celoevropské úrovni.

V ČR zatím platí pouze směrnice EU, která zaručuje stálou spotřební daň pro zemní plyn do roku 2020.