Rychlost jízdy autobusu mimo obec pak předkladatelé novely zákona o provozu na pozemních komunikacích chtějí snížit od 10 km na 80 km/hod. "Řízení autobusu se po stránce náročnosti na ovladatelnost a manévrovací možnosti více podobá řízení nákladního vozu než osobního automobilu. Proto se navrhuje přizpůsobit maximální rychlost jízdy autobusů maximálním rychlosti jízdy nákladních automobilů," uvádí poslanci v důvodové zprávě.

Poslancům ODS se rovněž nelíbí snadná možnost získaní řidičského oprávnění na autobus. Podle platného zákona jej může získat řidič, který již vlastní řidičský průkaz skupiny B. V návrhu proto požadují, aby řidičský průkaz na autobus mohli nově získat jen řidiči, kteří již mají oprávnění skupiny C s minimálně dvouletou praxí. Novelu zákona předložili poslanci Sněmovně a pokud vše půjde podle zaběhnutých pravidel, mohla by se novela projednávat na některé červnové schůzi.

Jak je to v zahraničí

V Rakousku je pro autobusy povelena rychlost na dálnici 100 km/hod na ostatních silnicích pak 80 km/hod. Od 22:00 do 5.00 hod. pak na dálnicích A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal) jen 90 km/hod. Na německých dálnicích i ostatních silnicích nemohou autobusy jet více než 80 km/hod, podobně je tomu i v Polsku. Limit 110 km/hod na dálnicích platí např. na Slovensku, na ostatních silnicích mohou autobusy jet rychlostí 90 km/hod.

Rychlostní limity pro autobusy (km/hod)
STÁT Dálnice ost. Silnice
ČR 130 90
Slovensko 110 90
Rakousko 100* 80
Francie 90** 90
Chorvatsko 90 90
Belgie 90 75
Německo 80 80
Polsko 80 80
Poznámka: * od 22:00 do 5:00 na dálnicích A10, A12, A13, A14 jen 90, ** 100 jestliže je vozidlo vybaveno ABS brzdami

Zdroj: ÚAMK

Nehodovost ze první čtvrtletí

Policii ČR bylo za první čtvrtletí letošního roku nahlášeno 44 412 nehod, při kterých bylo 252 osob usmrceno, 945 osob těžce zraněno a 5293 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je 2 173,4 mil. Kč. Počet nehod v porovnání se stejným obdobím roku 2002 vzrostl o 5,4 procenta. Nárůst zaznamenala i statistika usmrcených osob, kterých bylo o 17 více než loni. Naopak o 26 osob se snížil počet těžce zraněných a o 48 lidí bylo méně lehce zraněných.

Počet usmrcených v závislosti na druhu motor. vozidla
leden až září 2002 Počet usmrcených Porovnání oproti loňskému období
Malý motocykl 3 +3
Motocykl 7 +2
Osobní automobil 155 -7
Nákladní automobil 27 -4
Autobus 21 +18
Zdroj: MVČR