"V některých regionálních denících vyšlo upozornění, že řidičské průkazy vydané do konce roku 2000 je nutno vyměnit do 31. prosince 2005," informoval Novinky Václav Špička z Autoklubu ČR. To však platilo do té doby, než začal platit již zmíněný zákon číslo 229/2005 sb. Tento zákon totiž lhůty prodloužil a dal tak všem řidičům dostatek času na výměnu.

Lhůty pro výměnu řidičských průkazů
vydaných lhůta
od 1.7. 1964 do 31.12. 1993 do 31.12. 2007
od 1.1. 1994 do 31.12. 2000 do 31.12. 2010
od 1.1. 2001 do 30.4. 2004 do 31.12. 2013
Zdroj: Sbírka zákonů, zákon číslo 229/2005 sb.

Řidičské průkazy jsou až do doby výměny platné ve všech státech Evropské unie. Průkazy vydané před 1.7. 1964 pozbyly platnost na konci roku 2002, do kdy byla podle zákona možná jejich výměna za nové typy průkazů.

Nyní je v České republice sedm druhů řidičských průkazů. Od ledna 2014 by již měli mít všichni řidiči nové průkazy odpovídající kritériím Evropské unie.