"Naše plány jsou ambiciózní, ale reálné. Nové emisní limity otevřou cestu k ekologičtějším vozidlům," uvedl místopředseda EK Günter Verheugen. "Nyní je i na ostatních, aby se k tomu vyjádřili," dodal. Norma Euro 5 by podle EK mohla vstoupit v platnost v polovině roku 2008. Odborníci se k návrhu mohou vyjádřit prostřednictvím e-mailu entr-euro5@cec.eu.int.

Podle tohoto návrhu by se emise pevných částic z vozidel s dieselovým motorem snížily o 80 procent a emise oxidů dusíku (NOx) o 20 procent. Na základě navrhovaných přísnějších norem by byly do automobilů s dieselovým motorem namontovány filtry pevných částic. U automobilů s benzínovým motorem Komise navrhuje snížit emise NOx a uhlovodíků o 25 procent.

Emisní limity pevných částic a NOx u automobilů s dieselovým motorem
Norma Pevné částice (mg/km) NOx (mg/km)
Euro 3 (2000 - 31.12.2004) 50 500
Euro 4 (od 1.1.2005) 25 250
Euro 5 - předloha návrhu 5 200
Emise uhlovodíků a NOx u automobilů s benzínovým motorem
Norma Uhlovodíky (mg/km) NOx (mg/km)
Euro 3 (2000 - 2005) 200 150
Euro 4 (od 2005) 100 80
Euro 5 - předloha návrhu 75 60
Zdroj: Evropska-unie.cz