Řidič je povinen se na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce na alkohol a v případě pozitivního zjištění i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Stávající - dosud platná právní úprava umožňuje k vyšetření použít i odebranou moč.

Pokud podle dosud platné právní úpravy řidič lékařské vyšetření spojené s odběrem krve odmítne, hrozí mu ve správním řízení, že za svůj prohřešek dostane nejen pokutu až do výše 15 tisíc korun, ale i zákaz řízení motorových vozidel až na dva roky. Pokud by se ale odmítl podrobit odběru krve poté, co nabude účinnosti novela zákona, hrozí mu pokuta ve správním řízení 25 000 až 50 000 korun, a stejně jako nyní i zákaz řízení motorových vozidel až na dva roky.

"Návrh schválený Poslaneckou sněmovnou navíc předpokládá, že řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost v důsledku požití alkoholu již nebude pouhým přestupkem, ale trestným činem s možným odnětím svobody až na jeden rok. Pokud by v takovém stavu způsobil řidič dopravní nehodu, počítá návrh novely pro pachatele až s tříletým vězením," řekla Právu mluvčí ministerstva dopravy Marcela Švejnohová.

Policisté, kteří nehodu vyšetřují, podrobují vždy všechny účastníky orientační dechové zkoušce na alkohol. "Pokud by tedy řidiči byl prokázán dechovou zkouškou alkohol a on se odmítl podrobit odběru krve, bylo by to vždy předmětem zkoumání, zda se nemohl dopustit trestného činu," vysvětlila Švejnohová.