Přijet na konec končícího pruhu a postupně se zařadit do toho, který zbývá, vždy jedno auto z končícího a jedno z průběžného pruhu. To je teorie tzv. pravidla zipu, přesněji střídavého řazení, které má potenciál všem rovnoměrně ukrátit čekání v koloně.

Ovšem častěji na silnicích vídáme, že končící pruh je stovky metrů před svým uzavřením prázdný. A v průběžném pruhu stojí kolona zbytečně frustrovaných řidičů. V horším případě někdo z nich začne blokovat ta auta, která volným pruhem zcela legitimně jedou až na jeho konec.

Jak to má vypadat, ukazují řidiči v čínské Šanghaji v čerstvě zveřejněném videu. Do průběžného pruhu se řadí až na konci toho končícího, plynule, po jednom, bez emocí. Jen jeden netrpělivý taxikář v čase 0:10 nutně potřebuje být ve stejné koloně o 5 metrů vpředu, ale záhy si svůj omyl uvědomí.

Střídavé řazení je v Česku zakotveno i v zákoně. Je popsáno v odst. 5 § 12 zákona 361/2000 Sb.: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.”