Přenosná dopravní značka, která stála v centru Ostravy na křižovatce ulic Pivovarská a Muzejní, je jednou z těch, u kterých si možná nebudete významem zcela jisti. Zakazovala odbočení z Pivovarské doprava do Muzejní. Údajně tam probíhá archeologický výzkum.

Kulatá značka je jasná – B24a, „Zákaz odbočování vpravo”. Dodatková tabulka E9 „Druh vozidla”, upravující vozidla, pro která zákaz platí, zde jízdní kola, také není neobvyklá. Cyklisté jednoduše nesmějí odbočovat vpravo, potud nic zvláštního.

Problém nastává ve chvíli, kdy dojdete k dodatkové tabulce E12 „Text”, který stanovuje, že výše umístěné značky se nevztahují na vozidla sběru odpadu a stavby. Co myslíte, jaký je význam jako celku?

Zákaz odbočení jízdních kol vpravo, s výjimkou jízdních kol sběru komunálního odpadu a stavby

Viděli jste někdy jízdní kolo sbírat komunální odpad?

FOTO: Dalibor Bednář

Zákonný výklad zní: „Zákaz odbočení jízdních kol vpravo, s výjimkou jízdních kol sběru komunálního odpadu a stavby”. Tento výklad nám také potvrdil Josef Laža ze společnosti Ostravské komunikace jako správný.

To znamená, že pokud byste na zmíněné křižovatce odbočili vpravo jakýmkoli osobním či nákladním autem, byl by to krok plně legální. Nejpozději ve správním řízení by vám muselo být dáno za pravdu, značka totiž zakazuje odbočení cyklistům, ne osobním automobilům.

Umístění přenosné značky Zákaz odbočení jízdních kol vpravo, s výjimkou jízdních kol sběru komunálního odpadu a stavby

Právě v tomto místě komická značka stála (či stále stojí).

FOTO: Mapy.cz

Někdo značku špatně sestavil

Jak už možná tušíte, vysvětlení onoho „zmatku“ je poměrně jednoduché – značka je poskládána špatně. Místo dodatkové tabulky E9 „Druh vozidla” má být tabulka E12 „Text”, kde má textem být slovo „mimo” a symbol jízdního kola. I toto nám Josef Laža potvrdil. Někdo prostě udělal chybu, když značku stavěl.

Při správném složení by značka zakazovala odbočení všech vozidel kromě jízdních kol a vozidel sběru odpadu a stavby. Což byl také záměr – a to také bude stav poté, kdy Ostravské komunikace na základě našeho dotazu zjednají nápravu.