„Nejen s novopečenými školáčky je proto dobré ještě před zahájením školního roku opakovaně projít či projet trasu od domova do školy a zpět. Za dne a po trase, kterou znají, potřebují dohled dospělého přibližně do 7 let. Bezpečné osvojení samostatného pohybu po rušných ulicích budou nejednou zvládat až ve svých 12 letech. Děti opravdu nejsou zmenšeninou dospělých,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

S dětmi je nutné si trasu opakovaně projít, vysvětlit jim, kde mohou přecházet a upozornit je na potenciálně nebezpečná místa. Děti totiž mohou narazit na komplikace, které dospělí běžně nevnímají.

Důležité je malým školákům vysvětlit, že ani na přechodu nemusí být bezpečno a je nutné počkat, až všechny projíždějící automobily zastaví. Samozřejmostí musí být i důkladné rozhlédnutí. Ideální jsou pro školáky také výrazné barvy, ideálně s reflexními prvky - řidiči je lépe uvidí.