Plán padesátiprocentního poklesu počtu mrtvých obsahuje Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, kterou na konci letošního dubna přijala vláda. Snížení počtu mrtvých si jako jednu ze svých priorit vytyčil ministr dopravy Milan Šimonovský. "Na alarmujícím počtu usmrcených má svůj podíl také nedodržování předepsané rychlosti v obcích," míní ministr.

Jeho slova dokládá nekompromisní řeč čísel. Podle statistik za rok 2003 při nehodách zemřelo 459 řidičů, 177 spolujezdců na předních sedadlech a 85 cestujících na zadních sedadlech. Nepřiměřená rychlost se přitom stala osudnou pro 192 řidičů, 80 spolujezdců vpředu a 39 vzadu. Ve všech případech připadá přibližně polovina tragických nehod na havárie v obci.

Vítejte v našem městě

V České republice je v obci nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod. Průměrná rychlost českých řidičů se však pohybuje kolem 60 km/hod. Řeknete si, vždyť je to rozdíl pouhých deset kilometrů v hodině. Ano, ale jde o rozdíl velmi důležitý, který v mnoha případech rozhoduje o životě či smrti. Střet při rychlosti 50 km/hod přežije zhruba 50 procent chodců, zatímco při rychlosti 60 km/hod je to již jen 15 procent.

Při nehodách v roce 2003 zahynulo:
459 řidičů z toho 192 kvůli rychlosti (50 % v obci)
177 spolujezdců vpředu z toho 80 kvůli rychlosti (50 % v obci)
85 spolujezdců vzadu z toho 39 kvůli rychlosti (50 % v obci)
Zdroj: BESIP

V rámci kampaně BESIPu, na kterém se podílí Česká pojišťovna, bude kladen důraz právě na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci. U vjezdů do obcí na frekventovaných tazích budou instalována výrazná upozornění v podobě cedulí Vítejte v našem městě. Pro pilotní projekt bylo vybráno 20 obcí - viz mapka.

:. Pro zvětšení klikni na obrázek

"Na nejrizikovějších vjezdech do obcí, které leží na hlavních silničních tazích a trpí obrovskou dopravní zátěží a vysokou nehodovostí, instalujeme výrazné cedule o rozměru 3x2 metry, na kterých je mj. i údaj o maximální povolené rychlosti," říká Petr Kopecký, náměstek generálního ředitele pro obchod a marketing České pojišťovny.

Statistika nehodovosti v roce 2003
následky obec mimo obec
počet nehod 143 000 53 000
těžce zranění 2615 2638
lehce zranění 18 072 12 240
mrtví 486 833
Zdroj: MV ČR

Důležité je být viděn

Dalšími příčinami tragických nehod nejen v obcích jsou případy, kdy cestující ve voze nepoužijí bezpečnostní pásy, řidič je pod vlivem alkoholu (týká se i chodců a cyklistů), nedání přednosti v jízdě a špatná viditelnost chodců a cyklistů. Právě poslední příčina je alarmující o to více, že se jedná o zbytečné hazardování se životem. O zlepšení se bude pokoušet právě kampaň na podporu viditelnosti chodců a cyklistů.

Statistika nehod v obcích 2003
kategorie mrtví těžce zranění
chodci dospělí 155 862
cyklisti 68 390
chodci děti do 15 let 15  147
Zdroj: BESIP

Hlavním cílem kampaně je zvýšit povědomí o reflexních materiálech. Na základní školy v rámci celé ČR jsou v průběhu listopadu a prosince distribuovány reflexní předměty ve formě multifunkční šňůry na krk, reflexní pásky a sluníčka jako přívěsku na tašku. Spolu s reflexními materiály jsou do škol a do poboček České pojišťovny po celé republice distribuovány informační letáky.

Loni zahynulo 170 chodců v obci a 101 mimo obec. V obci připadá 52 procent mrtvých na nehody v noci, mimo obec je to dokonce 72 procent. Nejrizikovějšími časy jsou z tohoto pohledu hodiny mezi čtvrtou a sedmou ráno, s kulminací v šest hodin, kdy loni zahynulo 14 chodců. Dalším rizikovým pásmem je úsek od 13:00 do půlnoci, s kulminací mezi 16. a 19. hodinou, kdy zahynulo od 16 do 24 chodců.

"Podíváme-li se na nehodovost v obcích podle denní doby, pak nejvíce dopravních nehod se odehrává v 17 hodin a nejvíce usmrcených bývá v 18 hodin," říká vedoucí oddělení BESIP Robert Šťastný. Mnohé tragédii by přitom bylo možné zabránit, kdyby řidič chodce nebo cyklistu zpozoroval včas. "Reflexní materiál je v noci vidět až na vzdálenost 200 metrů, což je 3krát větší viditelnost než u bílého oblečení a více než 10krát větší než u modrého oblečení," vysvětluje Robert Šťastný.