Polo převod znamená, že původní majitel prodávané vozidlo odhlásí na nového vlastníka, ale ten již vůz na sebe nepřihlásí. Lidé se tak například vyhýbali poplatku za ekologickou likvidaci auta.

"Pokud jezdíte s vozidlem, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit," řekl ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Změnu provozovatele auta v registru přitom budou zájemci vyřizovat v úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. Prodávající a kupující budou podávat jednu společnou žádost a budou muset být oba přítomní nebo mít ověřenou plnou moc.

Změny u vozidel se značkami v depozitu

U aut, která majitelé do poloviny roku 2013 dočasně odhlásili z provozu, tedy uložili značky do depozitu, budou muset do konce příštího roku na úřadu sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnou, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.

Novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která vstupuje v účinnost od příštího roku, bude znamenat problémy pro některé menší autobazary. Obchodníci s ojetými auty totiž budou muset všechna vozidla převádět na sebe, navíc budou muset platit ověření plných mocí. Součástí celého procesu převodu také bude evidence stavu vozidla, počet najetých kilometrů a informace o dalším uskutečněném prodeji vozidla.