Rady, které BESIP přináší v tomto díle, jsou jednoduché, ne každý se jimi ale řídí. Jde o to chovat se v silničním provozu předvídatelně, například používat směrové ukazatele ještě před tím, než vybočíte. Také chodec, který nervózně přešlapuje poblíž přechodu, okolo jedoucí řidiče mate – chce skutečně přecházet, nebo jenom na někoho čeká? Správný postup je prezentován na videu.

Na videu je i situace při předjíždění cyklisty, kdy řidič nezkontroluje, co se děje za ním a vybočí bez rozhlédnutí. Mimochodem při tomto manévru je lepší si od cyklisty zachovat větší odstup – není úplně příjemné, když jedete na kole a kolem vás v těsné blízkosti v devadesátce projede auto.

Situací, kdy by se měl řidič, cyklista nebo chodec chovat čitelně, nebo chcete-li předvídatelně, jsou ovšem desítky. Častou chybou je třeba otevření dveří u auta, aniž se přesvědčíte, že okolo nikdo nejede.