Podle statistik je přibližně polovina všech cyklistů, kteří zemřou na evropských silnicích, usmrcena při kolizi s automobilem. Statistiky neuvádí, kolik procent ze smrtelných případů je chybou cyklisty a kdy nese jednoznačnou vinu řidič automobilu. Nový systém od Volva si klade za cíl množství usmrcených či zraněných cyklistů snížit.

Systém rozpoznávání chodců (který již některá volva mají) nově nahrazuje navíc detekce cyklistů s funkcí automatického brzdění. Systém je tvořen radarem (umístěným za mřížkou chladiče) a  kamerou s vysokým rozlišením (umístěna před vnitřním zpětným zrcátkem).

Radar detekuje objekty před vozidlem a určuje jejich vzdálenost. Kamera naopak vyhodnotí, o jaký typ objektů se jedná – chodec nebo cyklista. Pokud radar i kamera zaznamenají cyklistu (chodce) v dráze vozidla, vozidlo začne automaticky brzdit. V praxi jde o systém, který určitě má své opodstatnění. Pozorný řidič, který zavčasu zareaguje (ať už vyhnutím se, či zastavením) je ale stejně důležitý jako tato technologická novinka.

Nový systém bude od poloviny letošního května dostupný pro modely Volvo V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 a S80.