V Severní Americe prodej stoupl o devět procent a v Asii a Tichomoří dokonce o 14 procent. Ve východní Evropě se prodej díky silné poptávce v Rusku zvýšil o 2,5 procenta, v západní Evropě však klesl o téměř devět procent.

Poradenská společnost Polk počítá s nárůstem celosvětového prodeje osobních automobilů také v celém letošním roce. Poptávka v západní Evropě však podle jejích analytiků vykáže čtvrtý celoroční pokles za sebou. Prodej v západní Evropě je nyní pod tlakem kvůli negativním dopadům dluhové krize na ekonomiku.