Testování probíhalo ve stejném regionu a cílem bylo podle Dekry porovnat kvalitu práce autorizovaných a nezávislých servisů z pohledu zákazníka. Které konkrétní servisy to byly a kolik aut celkem nechala tato společnost zkontrolovat, Dekra neuvedla.

Inspektoři hodnotili, zda servisy u vozidel odhalí nasimulované závady, jak kvalitně provedou objednanou servisní prohlídku, jak jednají se zákazníkem a samozřejmě kolik peněz si budou za provedené služby účtovat. Na autech bylo nasimulováno pět závad – vadný snímač polohy vačkového hřídele, vyvléknutý kabel ABS, vadná pojistka v dálkových světlech, nízký tlak v rezervním kole a proud trysky zadního ostřikovače nastavený mimo sklo.

Při odhalování defektů zaznamenaly autorizované servisy úspěšnost 97 procent, zatímco nezávislé servisy pouze 43 procent, přičemž jeden neautorizovaný servis údajně neodhalil ani jednu ze závad. Otázkou je, zda se při běžné kontrole má zkoumat tlak rezervního kola nebo proud trysky (pokud na to zákazník sám neupozorní). Z výsledků kontrol totiž až podezřele výborně vycházejí servisy Škoda, takže na někoho by metodika testu nemusela působit příliš věrohodně.

Průměrná cena zakázky u autorizovaných servisů byla 5918 korun, u neautorizovaných 4805 korun, což je docela velký rozdíl. Nezávislé servisy stejně jako v minulých testech podle Dekry ztrácely body i kvůli nedostatečně vyplněné zakázce, nepřesnému odhadu ceny a následně nepřehlednému vyúčtování pro zákazníka.