V anketě odpovídalo 4300 řidičů ze Španělska, Itálie, Francie, NěmeckaVelké Británie. Němečtí řidiči se nejčastěji přiznávali k telefonování za jízdy (bez hands free sady), které alespoň někdy provozuje téměř polovina dotazovaných. Na druhém konci přehledu jsou Britové, jichž za volantem telefonuje pouze šest procent.

Zajímavé je, že 62 procent dotazovaných pochybovalo, zda by dokázali i dnes úspěšně absolvovat zkoušky potřebné k získání řidičského oprávnění. Italští motoristé mají vysoké, otázkou ale je, zda oprávněné sebevědomí - 50 procent nepochybuje, že by řidičský průkaz získali napoprvé, kdyby o něj měli znovu usilovat. Například v Německu si takto věří pouze 30 procent řidičů.

Italové také často při jízdě drží volant jednou rukou (43 procent dotázaných), 14 procent italských řidičů se přiznalo k tomu, že píší textové zprávy během jízdy.

Na tradiční otázku, zda bezpečněji jezdí ženy nebo muži, se odpovědi rozcházely. Němci těsně favorizovali muže, jimž dalo „hlas“ 22 procent dotazovaných, kdežto na stranu žen se přiklonilo 21 procent (zbytek nevyjádřil žádnou preferenci). Naproti tomu polovina Francouzů řekla, že ženy řídí bezpečněji.

Aktuální nabídku nových i ojetých vozů najdete na Sauto.cz.