Mladí řidiči jsou často viníky dopravních nehod, může za to zejména malá zkušenost z řízení, předvádění se před kamarády a falešný pocit vlastní nezranitelnosti. Nadpoloviční většina států EU, konkrétně šestnáct států ze sedmadvacítky nějakým způsobem omezuje čerstvé držitele řidičského oprávnění. Může jít o nižší nejvyšší povolené rychlosti než pro zkušenější řidiče, tzv. řidičský průkaz na zkoušku nebo o řízení za doprovodu dospělé osoby.

Z českého průzkumu vyplývá, že jízda mladých řidičů pod dohledem zkušenějších kolegů by podle 31 % dotázaných určitě pomohla snížit počet dopravních nehod mladých řidičů. Dalších 40 % dotázaných má za to, že by takové opatření pravděpodobně pomohlo. Pouze 2 % řidičů na tuto otázku odpovědělo „určitě ne“ a 10 % „spíše ne“. Zbylých 17 % nemělo na věc jednoznačný názor.

Aktuální nabídku nových i ojetých vozů najdete na Sauto.cz.