Nové zábradelní svodidlo teď musí projít schválením Ministerstva dopravy a spojů a poté může být uvedeno na trh. Předpokládá se, že by to mohlo být zřejmě již v březnu tohoto roku.

Při bariérových zkouškách podle přesně daných podmínek ve velkých rychlostech narazily osobní automobil a poté autobus. "Testům předcházela řada dílčích zkoušek na gravitačním zkušebním zařízení, celý systém se simuloval i na počítači a upravoval tak, aby vyhověl všem podmínkám dané normy," uvedl Vladimír Oblouk z útvaru technického rozvoje závodu 2.