Jeden z projektů firmě udělila společnost Sunline Transit District z kalifornského Palm Springs. Firma vyvine autobus, který bude jezdit na palivové články poháněné zemním plynem. V rámci druhého projektu budou Maďaři vyvíjet autobusy, který budou poháněny jak zemním plynem, tak elektřinou.

NABI vyrábí lehké autobusy na platformě CompoBus, v kombinaci s výztuhami ale budou vhodné i pro dodatečné zatížení, které si vynutí nové technologie. "Budeme na trhu s životaschopným návrhem, jakmile bude hnací technologie komerčně využitelná," řekl šéf pro podnikové záležitosti Akos Erske.

NABI je zkratka anglických slov North American Bus Industries a firma se tedy podle názvu zaměřuje pouze na severoamerický trh. Vznikla před 11 lety, v lednu 2000 ale koupila třetího největšího výrobce autobusů v Británii, společnost Optare.