Normu musí ještě schválit obě komory parlamentu. Pokud se tak stane, budou si moct mladí Němci začít dělat autoškolu už v 16,5 letech a po dovršení 17. roku mohou složit řidičskou zkoušku. Další rok ale budou smět jezdit jen v přítomnosti osob, které nahlásili úřadům. Každý nezletilý řidič takto bude moct nahlásit až pět osob.

Doprovodu musí být více než 30 let a musí vlastnit řidičský průkaz nejméně pět let. Zároveň nesmí mít víc než tři trestné body v registru přestupků. V německém systému nesmí řidič "nasbírat" více než 18 bodů, jinak přijde o oprávnění řídit auto.

Německé ministerstvo dopravy testovalo řízení nezletilých pod dohledem ostřílenějších šoférů od roku 2004 a letos vyhodnotilo tento program jako velmi úspěšný. Spolkový úřad pro bezpečnost na silnicích už dříve konstatoval, že při jízdách sedmnáctiletých výrazně ubylo nehod a jejich způsob jízdy byl bezpečnější. Výsledky testovacího programu prý také ukázaly, že účastníci projektu i po dovršení 18 let způsobují o třetinu méně nehod.

Podstatně méně si také sedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog než ti, kteří si dělali průkaz kolem 18. roku a pak začali řídit bez doprovodu. Začátečníci podle studií způsobují v Německu asi čtvrtinu všech dopravních nehod. Také nehodovost ve věkové skupině 18 až 24 let patří v mezinárodním měřítku k nejvyšším.