Václav Klement hledal obchodního partnera již před první světovou válkou. Pro udržení konkurenceschopnosti, kdy ve světě docházelo k masovému rozšiřování produkce, vyvstala potřeba velké finanční investice do budov i strojního zařízení. V nelehké poválečné ekonomické situaci se spojení stalo nutným.

20. července 1925 došlo ke spojení mladoboleslavské automobilky s Akciovou společností, dříve Škodovými závody v Plzni, bývalou největší zbrojovkou monarchie. Automobilové oddělení měla plzeňská Škoda už od roku 1919.

Samostatná firma L&K (Laurin a Klement, továrna automobilů v Mladé Boleslavi) byla koncem prosince 1925 vymazána z obchodního rejstříku. Její logo se však používalo na chladičích vozů ještě několik následujících let a bylo ještě doplněno o okřídlený šíp.

Mladoboleslavská automobilka časem získala určitou nezávislost na své mateřské společnosti a následně začala fungovat pod obchodním jménem ASAP (Akciová společnost pro automobilový průmysl).

Za druhé světové války se celý koncern Škoda spolu s Brněnskou zbrojovkou staly součástí Reichswerke Hermann Göring. Vznikla Waffenunion Škoda-Brünn. Po válce v roce 1945, 27. října, došlo ke znárodnění a rozdělení koncernu Škoda.