Klimatizace se musí pravidelně kontrolovat. Kabinové filtry se zanášejí mikroorganismy a plísněmi, takže je nutná jejich každoroční výměna. Jednou ročně nebo nejpozději jednou za dva roky je nutné nechat v servisu zkontrolovat (a případně doplnit) chladící médium. Celková kontrola trvá zhruba půl hodiny a vyjde asi na 800 korun (záleží, co všechno servis mění). Nejvhodnější doba pro kontrolu klimatizace je na jaře - v létě se klimatizace používá nejvíce.

V servisu také zjistí, zda médium někde neuniká a zkontrolují také správný tlak v celém okruhu.

Chladicí médium klimatizace v automobilech je plyn a funguje jako prostředek pro odvod tepla. Od roku 1995 se smí používat pouze prostředek s označením R 134a. Tato látka je v kapalném skupenství bezbarvá jako voda, ve skupenství plynném není viditelná. R 134a je chemické spojení fluoru, uhlíku a vodíku. Neobsahuje žádné atomy chloru, jako v minulosti u média s označením R 12, jež nepříznivě působilo na ozónovou vrstvu zemské atmosféry a kvůli tomu bylo zakázáno.