Technická kontrola zahrnuje prohlídku důležitých skupin a komponentů, jakož i kontrolu stavu pneumatik, tlaku nebo čistotu vzduchových filtrů.

Technik poté zabuduje do automobilu na sedm dní malou měřící jednotku, která shromažďuje a ukládá důležitá data mapující řidičův jízdní styl (např. rychlost jízdy, akcelerace, brzdění či řazení).

Ve chvíli, kdy zařízení shromáždí dostatek dat pro vypracování reportu, dealer ho vymontuje a vyhodnotí uložené údaje. Zákazníkovi následně přijde doporučení, ve kterém Ford poukáže na možnosti úspory paliva (a tedy i snížení emisí CO2 a nákladů na pohonné hmoty).

Služba Ford Econo Check bude nejdříve k dispozici zákazníkům ve Španělsku a Austrálii, a to v průběhu června. Zavedení do dalších zemí včetně České republiky pak bude následovat.